Diecezja
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Modlitwa trwa!

24 marca, w przeddzień 53 rocznicy śmierci sługi Bożego bp. Ignacego Świrskiego, przypada trzecia rocznica uroczystego otwarcia procesu beatyfikacyjnego Ojca Ubogich naszej diecezji. Zaangażowanymi w proces są nie tylko osoby powołane przez biskupa, ale każdy, kto modli się o beatyfikację.

Droga każdego kandydata na ołtarze rozpoczyna się de facto wraz z jego narodzeniem i obejmuje całość życia, a także czas po jego śmierci. Jednakże formalne etapy procesu beatyfikacyjnego (a potem kanonizacyjnego) mogą być zainicjowane nie wcześniej, jak kilka lat po śmierci tego, który umarł w opinii świętości. To czas na tworzenie się i umacnianie oddolnego kultu. Proces zazwyczaj rozpoczyna się w tej diecezji, na terenie której sługa Boży zmarł. Takie właśnie kroki zostały podjęte w przypadku bp. I. Świrskiego, który odszedł do domu Ojca 25 marca 1968 r., a jego doczesne szczątki złożone zostały trzy dni później w podziemiach siedleckiej katedry. Wobec sytuacji żywej pamięci o tej niezwykłej postaci pasterza diecezji w latach powojennych i stwierdzonej opinii świętości bp Kazimierz Gurda, po zasięgnięciu oceny diecezjan i skonsultowaniu sprawy na forum Episkopatu Polski, a także uzyskując aprobatę watykańskiej Kongregacji ds. Świętych, 24 marca 2018 r. uroczyście rozpoczął proces beatyfikacyjny na etapie diecezjalnym.

Od tego momentu bp. I. Świrskiemu przysługuje tytuł „sługa Boży”. W fazie diecezjalnej procesu zwanej również procesem informacyjnym zbierane są jak najszersze informacje dotyczące kandydata na ołtarze. Najczęściej dokonuje się to w oparciu o zeznania (ustne bądź pisemne) jeszcze żyjących świadków jego życia kandydata, dokumenty archiwalne oraz pisma (publikowane i niepublikowane) sługi Bożego. W przypadku sprawy bp. I. Świrskiego przesłuchanych przez specjalnie powołany trybunał sędziowski zostało ponad 30 osób duchownych i świeckich. W celu analizy dokumentów archiwalnych biskup siedlecki powołał komisję historyczną, w skład której weszli historycy i archiwiści. Przebadane zostały świadectwa z archiwów kościelnych i państwowych zarówno w kraju, jak i zagranicą. Obecnie pod nadzorem przewodniczącego komisji ks. prał. Bernarda Błońskiego przygotowywany jest raport z podjętych prac i znalezionych dokumentów. 
Gdyby nie pandemia koronawirusa, moglibyśmy dowiedzieć się o wiele więcej na temat sługi Bożego, bowiem zaplanowana została specjalna sesja naukowa poświęcona bp. Ignacemu, mająca na celu ukazanie pogłębionego obrazu jego życia i działalności. Ufamy jednak, że nadejdzie czas na tego rodzaju sympozjum naukowe i publikację kolejnych informacji o słudze Bożym. Prace trzech głównych organów procesu beatyfikacyjnego, tzn. trybunału, komisji historycznej, a także postulatora sprawy, służą temu, aby stworzyć jak najpełniejszy i jednocześnie najwierniejszy obraz kandydata na ołtarze. Żyjemy nadzieją, że już niedługo zebrane materiały będziemy mogli przekazać do Stolicy Apostolskiej, do kongregacji ds. świętych, aby tam rozpoczął się etap rzymski sprawy – druga faza każdego procesu o beatyfikację.

Świadectwa otrzymanych łask
Oprócz ww. członków procesu beatyfikacyjnego zaangażowanym w postęp prac tej sprawy jest każdy, kto modli się o beatyfikację i swoje prośby zanosi do Boga, powierzając się wstawiennictwu sługi Bożego bp. Ignacego. Ta modlitwa trwa nie tylko w różnych miejscach naszej diecezji, ale również na krańcach naszej ojczyzny, jak i za jej granicami. Do biura postulacji wpływa, najczęściej drogą listową bądź mailową, wiele świadectw otrzymanych łask za wstawiennictwem bp. Ignacego. W nawie bocznej siedleckiej katedry, przed obrazem sługi Bożego, znajduje się zapisana w kilkudziesięciu stronach „Księga otrzymanych łask i próśb zanoszonych za przyczyną sługi Bożego”. Obok niej znaleźć można obrazki z wizerunkiem biskupa oraz krótkim życiorysem, a przede wszystkim z modlitwą o beatyfikację. Bardzo dużo osób korzysta ze wsparcia duchowego bp. Ignacego. Często jestem proszony o przesłanie obrazków nawet do Stanów Zjednoczonych. Wiele próśb zapisywanych jest także w internetowej skrzynce intencji pod adresem www.biskupswirski.pl. Te wszystkie indywidualne modlitwy zbierane są duchowo i składane Bogu w Eucharystycznej Ofierze. Każdego 25 dnia miesiąca, w dzień śmierci bp. Ignacego, czyli – jak wierzymy – narodzin dla nieba, w siedleckiej katedrze o 12.00 celebrowana jest Msza św. o beatyfikację i w intencjach zanoszonych za przyczyną sługi Bożego. Ta modlitwa jest nam potrzebna zarówno od strony wsparcia duchowego, jak też formalnego stwierdzenia cudu za wstawiennictwem bp. Ignacego. Odwagi! Może to właśnie cud dokonany w twoim życiu bądź życiu bliskiej ci osoby będzie bezpośrednią przyczyną zakończenia procesu beatyfikacyjnego bp. I. Świrskiego i ogłoszenia go błogosławionym.

Ks. dr Mariusz Świder, postulator procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego bp. I. Świrskiego 


MODLITWA O BEATYFIKACJĘ SŁUGI BOŻEGO BP. IGNACEGO ŚWIRSKIEGO

Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego sługę biskupa Ignacego, którego obdarzyłeś pełnią Chrystusowego kapłaństwa i całkowitym oddaniem w służbie Kościołowi. On w swym posługiwaniu naśladował Jezusa Miłosiernego, otaczał miłosierną miłością chorych i cierpiących, z pomocą śpieszył ubogim i pokrzywdzonym. Udziel nam za Jego przyczyną łaski… i spraw, aby Twój sługa biskup Ignacy został zaliczony w poczet świętych. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen