Diecezja
Źródło: ARCH
Źródło: ARCH

Modlitwa z charyzmatem

Inicjatywę pobudowania na cmentarzu parafialnym w Skórcu pomnika - grobu dziecka nienarodzonego zrodziła troska o te dzieci, którym nie było dane przyjść na świat.

Pomnik, który stanął na skórzeckim cmentarzu, usytuowany jest nieopodal głównego wejścia. Pobudowany został z elementów starych płyt nagrobnych przeznaczonych do rozbiórki. Przedstawia postać matki ze złożonymi dłońmi, pochylającej się nad wizerunkiem małego dziecka. Jak zaznacza ks. Józef Chaim ze skórzeckiej wspólnoty księży marianów pracujących w parafii pw. św. Piotra i Pawła, m.in. opiekujący się lokalnym cmentarzem, wymowa nagrobka przypomina, że dzieciom przedwcześnie zmarłym należy się godny pochówek, zaś każde poczęte dziecko potrzebuje modlitwy.

Od poczęcia człowiek

Ks. Józef Chaim MIC przyznaje, że bardzo spodobała mu się diecezjalna inicjatywa podjęta przez ks. bp. Zbigniewa Kiernikowskiego w 2009 r., dotycząca utworzenia na Cmentarzu Janowskim w Siedlcach grobu dzieci utraconych. Po rozmowie ze wspólnotą zapadła decyzja, że taki pomnik – grób powstanie także na cmentarzu w Skórcu. Koordynatorem pomysłu był ks. Sławomir Homoncik MIC (od roku pełniący obowiązki wicekustosza sanktuarium i wicerektora bazyliki w Licheniu Starym). – Przyświecała nam myśl, by w ten sposób uświadamiać prawdę, że dziecko jest człowiekiem od poczęcia do naturalnej śmierci, dlatego to przedwcześnie urodzone ma prawo do godnego pochówku – mówi.

Otoczyć modlitwą

– W charyzmat Zgromadzenia Księży Marianów, sformułowany przez bł. o. Stanisława Papczyńskiego, wpisane jest otaczanie modlitwą ludzi od poczęcia aż do śmierci, jak też niesienie modlitewnej pomocy zmarłym – zaznacza ks. Andrzej Kondraciuk MIC, proboszcz parafii w Skórcu. – Zgodnie z charyzmatem zgromadzenia, w parafii prowadzona jest również Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego. Trwa ona dziewięć miesięcy, a rozpoczynamy ją corocznie 25 marca, w Dniu Świętości Życia. W naszej parafii duchową adopcję podejmuje około 300 osób. 25 dnia każdego miesiąca odprawiane jest nabożeństwo, podczas którego modlitwą obejmowane są także dzieci zagrożone śmiercią – uściśla ks. A. Kondraciuk. Dlatego pomnik został poświęcony właśnie 25 czerwca, po Mszy św., która zgromadziła m.in. podejmujących duchową adopcję.

Pomnik – grób ma jak na razie charakter symboliczny. Mógłby stać się również miejscem pochówku szczątków dzieci zmarłych przedwcześnie, jednak – jak zaznacza ks. proboszcz – zwykle na miejsce ich pochowania wybierane są rodzinne grobowce bądź istniejący od 2009 r. grób dzieci utraconych na Cmentarzu Janowskim w Siedlcach.

KL