Diecezja
Źródło:
Źródło:

Modlitwa za rodziny

Rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Parczewskiej, podsumowanie pracy w rejonie parczewskim w ramach programu „Chrzest w życiu i misji Kościoła” oraz modlitwa w intencji rodzin i narzeczonych to najważniejsze punkty uroczystości, które miały miejsce w dniach 9-10 maja w parczewskiej bazylice.

W sobotę przed południem odbyło się podsumowanie rocznej pracy w ramach programu diecezjalnego „Chrzest w życiu i misji Kościoła”. Przedstawiciele sąsiadujących z parczewskim dekanatów wraz ze swoimi duszpasterzami dzielili się świadectwem wiary po przeżytych katechezach. Świadectwa ludzi ukazały prawdę o życiu, w którym człowiek zmaga się w dokonywaniu wyboru między Bożą mądrością a życiem na własną rękę. Żyjąc tylko dla siebie, człowiek zrywa współpracę z Dawcą życia i automatycznie zamyka się na drugiego człowieka. Wypowiadane świadectwa potwierdziły, że układanie swojego życia według Bożego Słowa i poddanie się temu Słowu czasami wbrew ludzkiej logice owocuje pocieszeniem i umocnieniem. Kończąc etap dzielenia się, bp Z. Kiernikowski zachęcił do stałego wnikania w treści zawarte w katechezach, by nie pozostać tylko na pewnych przyzwyczajeniach religijnych, ale by żyć w posłuszeństwie Bożemu Słowu, stając się człowiekiem wierzącym.

W południe bp Kiernikowski sprawował Eucharystię w intencji rodzin. W homilii zwrócił uwagę na cechy Maryi, którymi są prostota i pokora jako styl Jej życia i cechy postawy pozwalające zaufać Bogu, który dokładnie zna potrzeby człowieka i ma moc im zaradzić. Z pomocą przychodzi Maryja, która również doświadczyła w swoim życiu wielu braków, a jednocześnie zaufanie Stwórcy pozwoliło na pokonanie trudności.

Dla rozwoju parczewskiego sanktuarium Pasterz Diecezji powołał w ubiegłym roku kapitułę i fraternię. Do kapituły kolegiackiej przy Sanktuarium Rodzin w Parczewie w styczniu br. ordynariusz siedlecki powołał nowych kanoników, których instalacja nastąpiła w czasie sobotnich uroczystości. Nowymi kanonikami zostali: ks. Walerian Grondzik – emeryt z parafii Przesmyki; ks. Włodzimierz Tendorf ­ proboszcz z Parysowa; ks. Stanisław Staręga ­ proboszcz parafii Borowie.

Do parczewskiej fraterni bp Kiernikowski włączył nowych członków: Teresę i Zbigniewa Hołubowiczów, Elżbietę i Andrzeja Kośmidrów oraz Agnieszkę i Andrzeja Sokołów. Do zadań fraterni należą: działalność na rzecz rodziny pojmowanej zgodnie z nauką Kościoła katolickiego, angażowanie się w obronę życia, kultywowanie tradycji patriotycznych i obrona chrześcijańskiego dziedzictwa Europy oraz wspieranie inicjatyw apostolskich Kościoła.

Ważnym punktem uroczystości była agapa, która stała się sposobnością nie tylko zasmakowania pysznych potraw przygotowanych przez parczewskich parafian, ale również doskonałą okazją do wymiany swoich spostrzeżeń.

Istotnym akcentem stała się także wieczorna procesja ulicami Parczewa połączona z modlitwą różańcową w intencji rodzin.

W drugim dniu uroczystości na uwagę zasługują trzy ważne wydarzenia. Pierwszym była modlitwa za młodych i narzeczonych o dobry wybór drogi życia. Narzeczeni mogli wysłuchać prelekcji dotyczącej ludzkiej płciowości, którą wygłosił dr Józef Fąk. Centralnym punktem była Msza św. w intencji rodzin, którą sprawował kustosz sanktuarium, ks. prałat Tadeusz Lewczuk. Odnowienia małżeńskich ślubów dokonali jubilaci, którzy w tym roku obchodzą srebrne i złote gody małżeńskie. Było wzruszenie i radość, a jednocześnie silne świadectwo dla młodych, że można w małżeństwie niezależnie od przeżytych lat być szczęśliwym. Zakończeniem tegorocznych uroczystości stał się wieczorny koncert chóru Uniwersytetu Medycznego z Lublina.

To były niezapomniane chwile. Ufamy, że Parczew z najcenniejszym klejnotem – obrazem Matki Bożej, staje się miejscem modlitw o dobry wybór drogi życiowej, jak i umocnienia życia rodzinnego. Warto więc tu często przyjeżdżać ­ Maryja czeka. 

ks. Jacek Sereda