Aktualności
Mogą zadzwonić

Mogą zadzwonić

Urząd Statystyczny w Warszawie chce sprawdzić, jak bardzo brak opadów wpłynie na plony w tym roku. Wybrani gospodarze zostaną zaproszeni do udzielenia odpowiedzi na kilka pytań.

Dlatego też osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do tego badania, mogą udzielić wymaganych informacji poprzez samodzielne wypełnienie formularza przez internet w dniach 10-13 sierpnia (rolnictwo.stat.gov.pl) lub rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 14-22 sierpnia. Istnieje możliwość sprawdzenia tożsamości teleankietera poprzez infolinię Głównego Urzędu Statystycznego: 22-279-99-99 (opłata zgodnie z taryfą operatora, czynny 8.00-18.00) lub pod nr. tel.: 22-464-22-39 lub 22-464-20-40.

JAG