Aktualności
Moje Małe Pogranicze

Moje Małe Pogranicze

Gminy Włodawa wraz z Rejonem Szackim na Ukrainie przygotowała materiały i wydała publikacje pt. „Moje Małe Pogranicze”.

Wydawnictwo zawiera opis tradycji nadbużańskich i folkloru pogranicza polsko-ukraińskiego. Publikacja została zrealizowana w ramach mikroprojektu „Folklor i sztuka ludowa nadbużańskiego pogranicza”, przy wsparciu środków unijnych w ramach tzw. Projektu Parasolowego pt. „Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug”.

KL