Region
Źródło: BZ
Źródło: BZ

MOK przeniesie się do parku

Przez kilka lat władze miasta zastanawiały się, jak zagospodarować pałac Potockich w zespole pałacowo-parkowym. Dziś już wiadomo, że stanie się on siedzibą Miejskiego Ośrodka Kultury.

Kupiony od powiatu pałac przez trzy lata spędzał władzom miejskim sen z powiek. Jeszcze w listopadzie 2010 r. zakładano, że stanie się on siedzibą wydziału Państwowej Szkoły Wyższej. Plany te spaliły jednak na panewce. Władze PSW wycofały się, zanim doszło do realizacji umowy. Burmistrz rozpoczął rozmowy z innymi uczelniami, jednak zaraz potem pojawiły się przepisy zabraniające tworzenia ich oddziałów zamiejscowych. Marzenia o kształceniu studentów w Międzyrzecu Podlaskim prysły. Po drodze był jeszcze projekt fundacji „Kocham Podlasie” senatora Grzegorza Biereckiego, dotyczący stworzenia w pałacu Akademii Kulinarnej, ale również nie został zrealizowany. Do tej pory w pałacu niewiele się działo, a najczęstszym użytkownikiem obiektu był Uniwersytet Trzeciego Wieku, który organizował tam imprezy integracyjne i zajęcia.

W tym roku termorenowacja

Aby Miejski Ośrodek Kultury mógł się przenieść do pałacu, potrzebny jest remont budynku. Został już ogłoszony przetarg na jego termorenowację, która zostanie wykonana dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.  Zadanie to obejmie: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie poddasza i wymianę instalacji centralnego ogrzewania. Prace zostaną wykonane jeszcze w tym roku. Miasto liczy na środki zewnętrzne. We wrześniu urząd złożył wniosek na kompleksową rewitalizację pałacu w ramach programu z tzw. funduszy norweskich. Całkowita wartość projektu opiewa na ponad 7 mln zł, a 15% to wkład własny samorządu. Za te pieniądze pałac będzie kompleksowo wyremontowany i zaadaptowany na cele kulturalne, a działka wokół niego zagospodarowana.

Za 7 mln odzyska blask

Międzyrzecki pałac jest ewenementem w polskiej architekturze 20-lecia międzywojennego, ponieważ obiektów rezydencjalnych budowano wówczas niewiele. Już wkrótce obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wyposażenie go w zewnętrzną windę. Zyska nową elewację, pokrycie dachowe i orynnowanie. Wyremontowane zostaną tarasy i balkony. Wewnątrz zaplanowano wykonanie prac konserwatorskich. Będą one obejmowały konserwację drewnianych schodów z balustradami, ścian, sztukaterii ściennej i sufitowej oraz kominków, jak też renowację parkietów, boazerii, odtworzenie posadzek i zabytkowych łazienek. Wykonane zostaną klatki schodowe, ściany wewnętrzne, instalacje sanitariatów i niezbędne sieci.

Plener i pracownie

W zespole pałacowo-parkowym powstanie „Park kultury” – interdyscyplinarny projekt zakładający wprowadzenie działań artystyczno-społecznych w przestrzeń zupełnie niezagospodarowaną kulturalnie. Możliwe będzie organizowanie tam koncertów, festiwali i przeglądów muzycznych oraz wokalnych. Będą się tam odbywać letnie festiwale filmowe i przeglądy, plenery i warsztaty artystyczne, teatralne spektakle plenerowe, teatr ognia czy teatr uliczny. W pałacu powstaną pracownie: grafiki i scenografii, montażu filmu, studia nagrań i montażu dźwięku. Sala widowiskowa nadal pozostanie w budynku przy ul. Warszawskiej. Będą się tam odbywały próby sekcji tanecznych i koncerty. Natomiast kino – kameralne, ale z nowoczesnym cyfrowym projektorem (wziętym w leasing) – powstanie w jednej z auli pałacu.

BZ