Aktualności
Można korzystać

Można korzystać

Mieszkańcy południowej części Łukowa mogą już korzystać z nowych ulic. Oficjalny odbiór inwestycji miał miejsce 13 marca.

Mowa o powstałych na nowo budowanym osiedlu fragmentach dróg pomiędzy ul. Wereszczakówny, Zagrodową i al. Kaczorowskiego oraz części ul. Kresów Wschodnich. 13 marca komisja złożona z przedstawicieli władz miasta, radnych, pracowników urzędu i przedstawicieli wykonawcy dokonała odbioru inwestycji. W ciągu ostatnich kilku miesięcy powstało blisko 1 km dróg z ciągami pieszo-rowerowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym oświetleniem i kanalizacją deszczową. Na realizację inwestycji samorząd pozyskał dofinansowanie w wysokości prawie 5 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Całość prac kosztowała nieco ponad 5,2 mln zł. W najbliższym czasie mają rozpocząć się prace przy budowie kolejnych odcinków osiedlowych dróg w ramach realizacji zadania pn. „Budowa dróg gminnych: ul. Zagrodowa, ul. Wileńska, ul. Kresów Wschodnich w Łukowie”. Do października przyszłego roku ma powstać ponad 500 m ul. Zagrodowej, przeszło 170 m ul. Wileńskiej oraz kolejne blisko 40 m ul. Kresów Wschodnich. Koszt inwestycji jest szacowany na 5,6 mln zł. Otrzymane pod koniec ubiegłego roku dofinansowanie z „Polskiego Ładu” opiewa na ponad 3,3 mln zł.

MLS