Aktualności
Msze św. z udziałem osób niepełnosprawnych

Msze św. z udziałem osób niepełnosprawnych

W każdą niedzielę, o 15.00, w kościele Ducha Świętego sprawowane są Msze św. z udziałem osób niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów oraz wolontariuszy.

Zachęcając do uczestnictwa w cotygodniowej Liturgii, ks. Adam Kulik – prezes Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej zaznacza, iż potrzebę cotygodniowych Eucharystii, do udziału w których w sposób szczególny zaproszone są osoby niepełnosprawne, dostrzegł bp Kazimierz Gurda. – To okazja do wspólnej modlitwy, ale też szansa spotkania i wymiany doświadczeń – zauważa Beata Grochowska, prezes siedleckiego oddziału KSN, prosząc jednocześnie o rozpropagowanie inicjatywy w swoich środowiskach. Do udziału w Mszach św. zapraszamy mieszkańców miasta i okolic; zarówno dzieci, jak i dorosłych. 

WA