Aktualności
Muzeum zaprasza

Muzeum zaprasza

Do 20 kwietnia w Muzeum Regionalnym można oglądać wystawę pt. Akcja „Burza” 1944 r.

Są na niej zaakcentowane najważniejsze wydarzenia związane z Akcją „Burza” oraz zaprezentowane walki na Kresach, w tym na Wileńszczyźnie, Wołyniu oraz w okręgach: lwowskim, tarnopolskim i stanisławowskim. Ważna część wystawy jest poświęcona Powstaniu Warszawskiemu. Ekspozycja ukazuje również moment wkroczenia Armii Czerwonej i zakończenie „Burzy”, kiedy to żołnierzom podziemia niepodległościowego pozostawiono dwie możliwości: wstąpienia w szeregi Ludowego Wojska Polskiego albo więzienia, obozy, zsyłki na Syberię i bezimienne groby. Szczególny nacisk został położony na wydarzenia rozgrywające się w tym czasie w Siedlcach i okolicy. Na wystawie prezentowane jest uzbrojenie, w tym używane przez siedlecki Kedyw w czasie walk o miasto. Ważnym elementem ekspozycji są fotografie, plakaty, dokumenty, meldunki, mapy oraz obrazy prof. Ludwika Maciąga przedstawiające życie w oddziale partyzanckim 34 pp „Zenona”. Prezentowane przedmioty pochodzą ze zbiorów siedleckiego MR, Muzeum Niepodległości w Warszawie, warszawskiego Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie, Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz ze zbiorów prywatnych. Oglądanie ekspozycji można połączyć z uczestnictwem w lekcji muzealnej „Siedlce w czasie II wojny światowej”.

MLS