Diecezja
Muzyka i radość

Muzyka i radość

Na głębię przeżyć w spotkaniu z wybitnymi wykonawcami i niezwykłą muzyką mogą liczyć uczestnicy 3. edycji Wielkanocnych Koncertów Muzyki Sakralnej w Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białej Podlaskiej.

Do udziału w koncertach, które odbywać się będą w kwietniowe niedziele, zaprasza Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Sakralnej. – Ich idea zrodziła się w 2006 r. i wynika z istoty naszego Sanktuarium. Jesteśmy zobowiązani do tego, by w okresie wielkanocnym głosić miłosierdzie Boże w sposób szczególny – mówi Piotr Karwowski, prezes Stowarzyszenia, a zarazem dyrygent chóru „Schola Cantorum Misericordis Christi”, działającego przy bialskim Sanktuarium. Przypomina też, że czas ten jest okresem największej radości, wyrażanej dawniej poprzez inscenizację dramatów liturgicznych, później – misteriów paschalnych, uroczyste procesje oraz muzykę. Koncerty Wielkanocne, organizowane przez Stowarzyszenie od kilku lat, są nawiązaniem i kontynuacją tych tradycji. A dla uczestników, których co roku przybywa, stanowią okazję do świętowania chrześcijańskiej radości.

W 2007 r. 200 wykonawców wysłuchało łącznie 3,5 tys. słuchaczy – głównie z Białej Podlaskiej, ale nie brakowało też gości z odległych zakątków diecezji siedleckiej, jak i spoza niej. Jak podkreśla P. Karwowski, jest wśród nich dużo ludzi młodych. Przyciąga ich zapowiedź obcowania z wielką sztuką „u siebie”, okazja do kontemplacji głębi muzyki, jak też – nazwiska wykonawców. Poza programem z omówieniem utworów, kontekstu historycznego oraz postaci wykonawców, przed każdym koncertem uczestnicy otrzymują też dawkę wiedzy – charakterystyką teologiczną, tłumacząca skąd odniesienie do Boga w prezentowanych utworach, w kontekście życia kompozytorów.

Możliwość zaproszenia na Podlasie muzycznych sław wynika z przyjaźni zawiązanych przez bialski chór podczas koncertów, festiwali i kongresów, w jakich bierze udział. – Niektórzy z nich wyrastają z naszego chóru – podkreśla P. Karwowski, mówiąc o Magdalenie Sakowicz i Agnieszce Ryman, solistkach, które wystąpią w obecnej edycji koncertów. – Miło, że chcą wracać do nas i podzielić się tym, co dzięki pracy osiągnęły. To także wzór dla młodych chórzystów, którzy pracując w Scholi zdobywają podstawy edukacji muzycznej – tłumaczy.

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Sakralnej w Białej Podlaskiej, składające się z rodziców chórzystów oraz sympatyków, fundusze na organizacje Wielkanocnych Koncertów gromadzi przez cały rok. Na szczęście nie brakuje życzliwych osób, wspierających pracę Stowarzyszenia oraz same Koncerty.


6 kwietnia, 19.00

Chór kameralny „Kantorei Sankt Barbara”, orkiestra kameralna „L’Estate Armonica” pod dyrekcją dr. Wiesława Delimata (Kraków); Msza g-moll J. S. Bacha oraz kantaty wielkanocne Antonego Bendy.

13 kwietnia, 19.00

Chór „Schola Cantorum Misericordis Christi” z Białej Podlaskiej, Orkiestra Kameralna Lwowskiej Akademii Muzycznej, Magdalena Sakowicz – sopran, Paweł Czyżewski – organy, pod dyrekcją Piotra Karwowskiego; Msza F-dur F.A. Mozarta

20 kwietnia, 19.00

Agnieszka Ryman – sopran (Wrocław), Ulana Buraczyńska – organy (Lwów)

27 kwietnia, 19.00

Bartłomiej Banek – organy (Kraków)

Monika Lipińska