Aktualności
Na chwałę Bogu

Na chwałę Bogu

Podczas dożynek parafialnych proboszcz parafii św. Stanisława B. M. w Sarnakach ks. prałat Andrzej Jakubowicz poświęcił plac pod budowę nowej świątyni w obecności licznie zgromadzonych parafian. Obecnie trwają prace ziemne

Parafia w Sarnakach została założona w 1430 r. Należała początkowo do dekanatu łosickiego, a później janowskiego. Pierwszy drewniany kościół pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika ufundował przypuszczalnie ówczesny dziedzic wsi Piotr Sarnacki.

Obecnie istniejący kościół powstał w 1816 r. z inicjatywy Stanisława hr. Ossolińskiego, starosty sulejowskiego, który na przełomie XVII i XIX w. był właścicielem Sarnak. Budowali go miejscowi cieśle, wzorując się na starej świątyni, pod kierunkiem ks. Pawła Wolskiego, ówczesnego proboszcza. Kościół był kilkakrotnie gruntownie przebudowywany: w 1873 r., w latach 1880-1886 – po zawaleniu się jednego z bocznych filarów, a także w latach 1904-1905. Obecnie kościół wymaga ponownego remontu, a jego zakres winien objąć niemal każdy jego element. Kościół, jak i dzwonnica znajdująca się w pobliżu zostały wpisane do rejestru zabytków. Pierwotnie blisko 200-letnią drewnianą świątynię chciano przenieść na cmentarz, a na jej miejscu postawić nową, murowaną. Na przeniesienie kościoła na cmentarz nie wyraził zgody konserwator zabytków z uwagi na prawdopodobieństwo dalszej destrukcji zabytku, tym bardziej, że wiązałoby się to z zaburzeniem harmonijnie ukształtowanej przestrzeni. Wobec powyższego wskazano lokalizację nowego kościoła poza terenem chronionym, zgodną z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Więcej w papierowym wydaniu “EK”.

Tadeusz Nieścioruk