Region
Źródło: HAH
Źródło: HAH

Na drogi i zdrowie

Blisko 62 mln zł z tegorocznego budżetu Mazowsza przeznaczono na realizację inwestycji w subregionie siedleckim. Wśród planowanych przedsięwzięć znalazły się remonty dróg i rozbudowa placówek służby zdrowia.

Budżet na 2016 r. to budżet zrównoważony, który pozwoli na realizację wszystkich zaplanowanych zadań. Nie zabraknie w nim środków na inwestycje w całym regionie. Dokończymy szereg rozpoczętych już remontów i modernizacji zarówno w zakresie infrastruktury drogowej, jak i zdrowotnej. Tylko do subregionu siedleckiego trafią w tym roku blisko 62 mln zł. To także ważny rok dla beneficjentów programów unijnych. Już ruszają pierwsze konkursy - mówiła podczas konferencji, która odbyła się 21 stycznia, wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska. - Po kilku latach do budżetu wracają pieniądze na wsparcie dla Ochotniczych Straży Pożarnych, a także na organizacje pozarządowe, na rzecz których zwiększyliśmy kwotę do prawie 11 mln zł - dodała Elżbieta Lanc, członkini zarządu województwa mazowieckiego.

Ponad 40 mln zł zostanie przeznaczonych na inwestycje drogowe w subregionie siedleckim. Wśród nich znalazła się modernizacja drogi wojewódzkiej nr 698 Siedlce – Łosice, która ma być prowadzona z wykorzystaniem środków z programu sąsiedztwa Polska – Białoruś -Ukraina. – Został on właśnie zatwierdzony przez Komisję Europejską. W marcu zbierze się komitet monitorujący program, na którym będziemy ustalali harmonogram naboru wniosków. Mam nadzieję, że na pierwszy rzut pójdą projekty strategiczne dla województw – poinformowała wicemarszałek. Dzięki programowi sąsiedztwa dofinansowanie może sięgać aż 90%. Udział w projekcie biorą cztery polskie województwa oraz przedstawiciele Białorusi i Ukrainy. – Każde województwo miało prawo zgłosić taki projekt strategiczny. My zgłosiliśmy właśnie drogę Siedlce – Łosice. Zarząd województwa musiał oczywiście udowodnić, że owa droga ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa w ruchu transgranicznym – wyjaśniała J.E. Orzełowska. Chodzi o przebudowę przejścia przez Łosice wraz z remontem obiektu mostowego, a także około 7 km szlaku od miejscowości Mordy w kierunku Łosic. – Planujemy uzupełnić ten projekt w ramach własnych zadań o kolejne 2 km, by połączyć wspomniany odcinek ze zmodernizowanym wcześniej w miejscowości Wojnów. Chcemy też dodać remont mostu na Liwcu. Zmienimy jego parametry, wydzielimy ciągi piesze i podniesiemy jego nośność – tłumaczył Tomasz Grzechnik, dyrektor rejonu drogowego Węgów – Siedlce w mazowieckim zarządzie dróg wojewódzkich.

Oprócz projektu transgranicznego w budżecie Mazowsza znalazły się środki na inne drogowe inwestycje. Dzięki nim możliwe będą: przebudowa drogi 637 Warszawa – Węgrów na odcinku od Stanisławowa do Okuniewa, 801 – od Wilgi (powiat garwoliński) w kierunku miejscowości Sobienie-Jeziory (powiat otwocki), 698 – na terenie gminy Stara Kornica (powiat łosicki), 811 – na terenie gminy Sarnaki (powiat łosicki), dwukilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 696 wraz z budową kanalizacji deszczowej w Mokobodach.

Rozbudowa szpitali

Poza inwestycjami drogowymi znaczące środki pojawiły się w obszarze zdrowia i polityki społecznej. – Z ogromną satysfakcją odbieram fakt, że ten rok, jeśli chodzi o region siedlecki, to ponad 20 mln zł wsparcia dla naszych placówek zdrowotnych – podkreśliła E. Lanc. Kwotę w wysokości 8 mln zł przeznaczono na rozbudowę oddziału dziecięcego i okulistycznego oraz apteki na terenie mazowieckiego szpitala wojewódzkiego. – W tym roku przymierzamy się do rozbudowy szpitala o trzypoziomowy pawilon o powierzchni ponad 2 tys. m². Będzie on miał za zadanie pomieścić pediatrię ze zwiększoną ilością łóżek, ponieważ obserwujemy wzrost zachorowań dzieci i potrzeb w tym zakresie, a także konieczność stworzenia właściwych warunków umożliwiających pobyt rodziców z dzieckiem. W związku z tym powiększamy oddział pediatryczny o 16 łóżek i zaplecze dla rodziców – tłumaczył Marcin Kulicki, prezes siedleckiego szpitala. Kolejny poziom zajmie okulistyka. – Przeniesienie oddziału z obecnej lokalizacji pozwoli na rozszerzenie neurologii o 30 łóżek. Przy najbliższym postępowaniu konkursowym w NFZ wystąpimy o utworzenie oddziału neurochirurgii – zapowiedział M. Kulicki. Na kolejnym poziomie znajdzie się apteka przystosowana do rygorów związanych z wymogami farmaceutycznymi, łącznie z możliwością zainstalowania w przyszłości systemu indywidualnego dawkowania leków. Miejsce po aptece zostanie wykorzystane do rozwoju diagnostyki obrazowej. Szpital otrzyma także dofinansowanie na budowę kolektorów słonecznych.

Środki z budżetu Mazowsza przeznaczone zostaną także na: budowę obiektu szkolno-szpitalnego w Garwolinie, modernizację systemu elektroenergetycznego w Samodzielnym Specjalistycznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce oraz budowę bazy śmigłowcowej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Sokołowie Podlaskim.

Nowa perspektywa finansowa

Wicemarszałek poinformowała także, że właśnie rozpoczęła się nowa perspektywa finansowa w ramach środków unijnych na lata 2014-2020. W 2016 r. w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego do wykorzystania będzie ponad 2,88 mld zł. Po te środki będą mogli sięgnąć przedsiębiorcy, instytucje naukowe oraz samorządy również z subregionu siedleckiego. Pierwszych 12 konkursów zostanie ogłoszonych już w pierwszym kwartale roku. Dotyczyć one będą m.in. wsparcia inicjatyw ważnych społecznie – tworzenie miejsc pracy i dotacje na edukację dorosłych (oba jeszcze w lutym) oraz dofinansowania do rozwoju usług społecznych na rzecz aktywnej integracji dla osób niesamodzielnych i starszych (marzec).

HAH