Aktualności
Na drogi, place zabaw i zwierzęta

Na drogi, place zabaw i zwierzęta

Samorząd województwa mazowieckiego przekazał ponad 19 mln zł na realizację 37 przedsięwzięć w powiecie łosickim. Na co zostaną przeznaczone pieniądze?

Za 600 tys. zł zostaną zakupione nowe autobusy szkolne, natomiast z programu dla sołectw – za 90 tys. zł – powstaną nowe place zabaw, oświetlenie uliczne, a także będą modernizowane świetlice wiejskie. Dzięki środkom przeznaczonym dla straży pożarnych (382 tys. zł) powiat zakupi dwa specjalistyczne wozy strażackie i zmodernizuje cztery strażnice. Ponad 318 tys. zł władze samorządowe przeznaczą na walkę o jakość powietrza, a 1,8 mln zł na przebudowę ośmiu inwestycji w zakresie dróg gminnych i dojazdowych.

Z kolei z nowego programu „Mazowsze dla zwierząt” 35 tys. zł trafi do trzech gmin w powiecie łosickim. Środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie akcji edukacyjnych dla mieszkańców oraz wykonanie zabiegów sterylizacji czy czipowania w celu ograniczania bezdomności psów i kotów.

Więcej w bieżącym wydaniu ECHA.

IZU