Aktualności
Na małe ojczyzny

Na małe ojczyzny

Zarząd województwa lubelskiego zatwierdził listę wniosków, które otrzymają dofinansowanie z RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020 na ochronę dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Na liczącej blisko 70 pozycji liście znalazło się również kilka projektów, które zostaną zrealizowane w naszym regionie. Ponad 2,3 mln zł dofinansowania, jakie otrzymał powiat łukowski zostanie przeznaczonych na przebudowę i wyposażenie istniejącej oficyny Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, zagospodarowanie terenu przy muzeum oraz rewitalizację Kopca H. Sienkiewicza w Okrzei. Przedsięwzięcie będzie pierwszym etapem powstającego właśnie Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej przy muzeum noblisty w Woli Okrzejskiej. Inwestycja, której celem jest powstanie instytucji o funkcjach kulturalnych i turystycznych, ma kosztować ponad 3,8 mln i ma być gotowa do końca 2022 r.

Jakie inne inwestycje znalazły się na liście, przeczytają Państwo w kolejnym wydaniu “Echa”.

MLS