Aktualności
Na maszyny po raz ostatni

Na maszyny po raz ostatni

W marcu ruszy ostatni w ramach PROW 2007-2013 nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”.

Za pieniądze z dotacji rolnicy mogą kupić m.in. sprzęt rolniczy. Ostateczna kwota, która będzie do rozdysponowania w regionie, nie jest jeszcze znana. Wiadomo jednak, że pieniądze będą mniejsze niż w ostatnim naborze. Program, w ramach którego rolnicy mogą otrzymać pieniądze m.in. na zakup maszyn i urządzeń rolniczych, cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W ciągu trzech poprzednich naborów do lubelskiego oddziału ARiMR wpłynęło w sumie 8359 wniosków na ponad 1,1 mld zł. W tym roku ogólne zasady pozostają bez zmian. Rolnicy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie w maksymalnej wysokości 300 tys. zł. Podobnie jak w latach ubiegłych powstanie też lista rankingowa. O dotację będą mogli ubiegać się również rolnicy, którzy już korzystali z pomocy w ramach programu, o ile nie wykorzystali limitu 300 tys. zł. Skrócony będzie jednak czas na uzupełnienie wniosku. Wcześniej osoba, która starała się o dotację, miała na to pół roku, odtąd tylko 30 dni. Nabór w lubelskim oddziale ARiMR ruszy po 15 marca.

KO