Aktualności
Na pograniczu trzech dzielnic

Na pograniczu trzech dzielnic

W Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej można kupić drugie wydanie publikacji „Na pograniczu trzech dzielnic z dziejów ziemi łukowskiej i stężyckiej”.

Autorem pracy jest dr Kazimierz Więch. W pierwszej części opracowania, zatytułowanej „Od Piastów do II Rzeczypospolitej”, przedstawiono w zarysie: rozwój osadnictwa i urbanizacji, stosunki własnościowe, zmiany w administracji państwowej, samorządowej i kościelnej – od czasów najdawniejszych do końca II Rzeczypospolitej. W części drugiej, zatytułowanej „Z dziejów Okrzei i okolic – małej ojczyzny Henryka Sienkiewicza”, badaniu poddano dawne miasteczko Okrzeję oraz przylegające do niej tereny sąsiednich parafii, a później gmin, których historia w ciągu dziejów w taki czy inny sposób łączyła się ze sobą lub które do siebie wzajemnie ciążyły. Część trzecia pt. „Trzy partyzanckie legendy – „Orlik”,„Serafin” i „Ostoja” podejmuje trudny i bolesny temat najpierw antyhitlerowskiego, a później antykomunistycznego ruchu oporu w czasie II wojny światowej i w pierwszych latach powojennych, symbolizowanego przez trzy legendarne postacie: Mariana Bernaciaka „Orlika”, Serafima Aleksiejewa „Serafina” i Wacława Rejmaka „Ostoję”. Autor – dr K. Więch – to współpracujący z muzeum historyk i regionalista, dla którego dzieje ziemi łukowskiej i stężyckiej oraz ich specyfika wynikająca z pogranicza trzech ważnych dzielnic dawnej Polski stały się źródłem fascynacji i badań naukowych. Osoby zainteresowane nabyciem publikacji mogą kontaktować się z Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej pod nr. tel.: 25-755-90-00 bądź drogą mailową: muzeumhs@wp.pl.

MD