Aktualności
Na potańcówkę

Na potańcówkę

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłosił termin naboru wniosków o granty w ramach programu „Potańcówki Wiejskie”.

Przewidujące on wsparcie projektów związanych z organizacją potańcówek na obszarach wiejskich. Głównym celem programu jest inicjowanie oraz wspieranie przedsięwzięć związanych z kulturą mieszkańców obszarów wiejskich. Program zakłada też wspieranie działań na rzecz zachowania i upowszechniania tradycyjnej kultury ludowej, w tym muzyki, tańca, śpiewu, folkloru słowno-muzycznego, strojów i gwary. Istotne jest, aby organizatorzy potańcówek nawiązywali współpracę z wykonawcami tradycyjnej muzyki lokalnej, odnoszącej się do miejsca, w którym odbywa się impreza. W trakcie realizacji projektu zaleca się podkreślenie roli lokalnej gwary oraz strojów ludowych. Wnioski o granty mogą składać: koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, organizacje pozarządowe inne niż ww. oraz samorządowe instytucje kultury. Dofinansowanie przyznawane jest w formie bezzwrotnej dotacji do 10 tys. zł. Wkład własny nie jest wymagany. Nabór wniosków odbędzie się w terminie 1-24 maja. Projekty, które uzyskają dofinansowanie mają być zrealizowane od 15 lipca do 15 października. Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie NIKiDW.

LI