Aktualności
(Na) ratowników nie zabraknie

(Na) ratowników nie zabraknie

Dzięki pieniądzom uzyskanym z dzierżawy punktów pod wypożyczalnie sprzętu pływającego gmina zyska środki na opłacenie ratowników. Pozostała część kwoty zostanie przeznaczona na sfinansowanie przebudowy zejścia na plażę główną.

Podczas tegorocznego sezonu turystycznego gmina Włodawa zatrudni nad Jeziorem Białym dwóch ratowników: jednego na kąpielisku przy plaży głównej, drugiego w miejscu przeznaczonym do kąpieli – od poczty do „Rusałki”.

Czym różni się kąpielisko od miejsca do kąpieli? Przede wszystkim obowiązkami administratora i wynikającymi z nich kosztami. W odniesieniu do kąpielisk organizatorzy zobligowani są ustawą do ustalenia w porozumieniu z sanepidem harmonogramu badania jakości wody (nie mniej niż cztery razy w sezonie). Termin dostarczenia pisma upływa 15 czerwca! Dodatkowo obowiązuje systematyczny nadzór wody pod względem wizualnym (obecność widocznych zanieczyszczeń czy sinic), musi być też sporządzona odpowiednia dokumentacja zawierająca szczegółowy profil wody, a informacja o jej jakości – uwidoczniona dla korzystających ze zbiornika.

Organizator miejsca wykorzystywanego do kąpieli, oprócz oznakowania, zobligowany jest z kolei do wykonania badania jakości wody na dwa tygodnie przed rozpoczęciem sezonu i jednego w trakcie. Sanepid będzie interweniował dopiero wówczas, gdy otrzyma zgłoszenie o pogorszeniu się jakości wody. Wedle ustawy nie jest zobligowany do regularnych kontroli, nie ma też możliwości wpływania na przeprowadzanie większej ilości testów przez administratora.

Według wstępnych ustaleń kąpielisko przy plaży głównej w Okunince będzie w sezonie wakacyjnym jedynym czynnym w województwie lubelskim.

AD