Region
Źródło: D
Źródło: D

Na razie spokojnie

W trudnych sytuacjach mieszkańcy nie będą pozostawieni sami sobie i mogą wtedy liczyć na pomoc wszystkich służb administracyjnych miasta - przekonywał prezydent Siedlec Wojciech Kudelski podczas konferencji, która odbyła się 25 lutego w Urzędzie Miasta.

Od dwóch miesięcy z inicjatywy prezydenta odbywają się spotkania władz samorządowych z przedstawicielami instytucji administracji publicznej, dzięki którym możliwe jest monitorowanie potencjalnych skutków wpływu kryzysu ekonomicznego na sytuację gospodarczą w mieście. Jak uspokajał podczas spotkania Kudelski, w Siedlcach nie widać na razie negatywnych skutków kryzysu. 

W konferencji oprócz prezydenta wzięli udział wiceprezydenci: Marta Sosnowska i Jarosław Głowacki, dyrektor siedleckiego oddziału ZUS Kazimierz Sujka, dyrektor filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Siedlcach Piotr Karaś, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Ewa Marchel i zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Adam Kowalczuk.

Jak uspokajał P. Karaś, wskaźnik bezrobocia odnotowany przez urząd pracy, porównujący grudzień ubiegłego roku ze styczniem, uległ niewielkiemu wzrostowi. – Jeśli jednak porównamy styczeń 2009 ze styczniem 2008, jest on w dalszym ciągu niższy – dodał Karaś. Zapewniał też, że osoby chcące założyć działalność gospodarczą mogą liczyć na finansowe wsparcie, które wynosi do 40 tys. zł. Na dotacje ze strony urzędu pracy mogą też liczyć przedsiębiorcy, którzy chcą utworzyć lub doposażyć stanowiska pracy.

Z informacji dyrektora ZUS-u wynika natomiast, że wzrosła liczba podmiotów płacących składki, a wśród nich liczba osób młodych, które, podejmując pierwszą pracę, założyły własną działalność gospodarczą. Jak zapewniał K. Sujka, nie zanotowano również zaległości wynikłych z niepłacenia składek. ZUS jest jednak otwarty na pomoc przedsiębiorcom w przypadku trudności z opłaceniem należności w terminie. Istnieje możliwość przełożenia płatności bądź wejście w układ ratalny. W urzędzie pracy, skarbowym oraz ZUS-ie mają powstać punkty konsultacyjne.

Jak zapewniał dyrektor MOPR-u, w budżecie miasta zaplanowano duże środki finansowe na różnego rodzaju świadczenia z pomocy społecznej. Władzom w walce z kryzysem ma również pomóc uruchomienie inwestycji finansowanych z budżetu oraz środków zewnętrznych. 

Kinga Ochnio