Aktualności
Na remonty

Na remonty

2,4 mln zł zostanie przeznaczone na remonty oraz odbudowę dróg i mostów, zniszczonych w wyniku skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

W ubiegłym tygodniu promesy samorządowcom z rejonu siedleckiego przekazał wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski. Środki pochodzą z rezerwy ministra administracji i cyfryzacji. Dofinansowanie w ramach drugiej transzy tegorocznych promes otrzymają: powiat siedlecki (1,4 mln zł) i garwoliński (550 tys. zł) oraz gminy Jabłonna Lacka (50 tys. zł) i Pilawa (400 tys. zł). Środki zostaną przeznaczone na remonty dróg powiatowych nr 2044W na odcinku Dąbrowa – Korczew (powiat siedlecki) oraz 1330W Garwolin – Trojanów (powiat garwoliński) uszkodzonych w wyniku silnych opadów deszczu oraz podtopień. W Jabłonnie Lackiej wyremontowany zostanie przepust drogowy (odcinek Wirów – Wasilew Skrzeszewski) uszkodzony w wyniku deszczu nawalnego. Przebudowana zostanie także droga gminna nr 131043 (ul. M. Konopnickiej) z naprawą chodnika oraz przebudową sieci kanalizacyjnej w gminie Pilawa (po długotrwałych i intensywnych opadach deszczu z 2011 r.).

MLS