Aktualności
Na rzecz aktywizacji

Na rzecz aktywizacji

W biurze włodawskiego centrum informacji i wspomagania organizacji pozarządowych odbyło się, już po raz czwarty, spotkanie konsultacyjne NGO.

W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych (NGO) działających w powiecie włodawskim, m.in.: Stowarzyszenia Inicjatywa Polesia, Towarzystwa Popularyzacji Piękna Polesia, Nadbużańskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego, Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Dubeczno”, Poleskiego Towarzystwa Medialnego, a także Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości oraz Centrum Wolontariatu.

Otwierając spotkanie, Krystyna Kończal, prezes zarządu stowarzyszenia CW, mówiła o istocie polityki senioralnej. Poinformowała też osoby w wieku senioralnym o możliwości korzystania – w ramach organizowanego zadania – z doradztwa prawnego.

Temat „Polityka senioralna a NGO” zaprezentowała następnie Małgorzata Mądry, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

Prelegentka przedstawiła sytuację osób starszych w ujęciu statystycznym, podzieliła się także obserwacjami na temat jakości życia seniorów z państw Europy zachodniej. Podała przykład Islandii, gdzie dużą popularnością cieszy się tzw. wirtualny magazyn możliwości. Wspomniała również, że w Niemczech, praktycznie na każdym osiedlu, z powodzeniem funkcjonuje wolontariat seniorów.

Więcej w wydaniu “EK”.

JS