Kultura
Źródło: JS
Źródło: JS

Na rzecz kultury

4 czerwca swoje święto obchodzili działacze kultury. Organizatorami obchodów było Stowarzyszenie Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego oraz Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego.

Obecny na spotkaniu starosta włodawski wręczył odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej następującym osobom: Marii Kazimierze Sarnackiej, Iwonie Szwaj, Edmundowi Brożkowi oraz zespołowi Seniorki z Dubeczna. W części artystycznej uroczystości pokazano widowisko obrzędowe przygotowane przez uczennice Zespołu Szkół Zawodowych i II Liceum Ogólnokształcącego. Wystąpiły także Kresowianki z prezes STKN Barbarą Litwiniuk.

Stowarzyszenie Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego powstało w 2005 r. z inicjatywy Jana Niemierko-Masiukiewicza. Grupę założycielską STKN stanowili rzeźbiarze, malarze i poeci. W 2007 r. do stowarzyszenia wstąpił zespół śpiewaczy Kresowianki.

Od 2008 r. STKN rozpoczął działalność na szerszą skalę, organizując pięciodniowe warsztaty dla dzieci i młodzieży w dziedzinie: rzeźby, malarstwa, poezji, haftu, tkactwa i potraw regionalnych. Odbywają się warsztaty integracyjne malarsko-rzeźbiarskie dla niepełnosprawnych uczestników z miasta i okolic. Organizowane są też powiatowe plenery malarsko-rzeźbiarskie oraz zbiorowe wystawy dzieł. Członkowie stowarzyszenia biorą ponadto czynny udział w plenerach i warsztatach organizowanych w mieście i powiecie, a także w kraju i zagranicą.

Zespół i sekcje

Prężnie działającą grupą w ramach STKN jest zespół Kresowianki, który popularyzuje folklor nadbużański na festiwalach i przeglądach. Prowadzi również warsztaty i prezentacje obrzędów oraz zwyczajów w placówkach oświatowo-wychowawczych miasta i gminy Włodawa. Grupa bierze też udział w festynach, jarmarkach itp. organizowanych w regionie, a od 2004 r. reprezentuje miejską gminę na powiatowych dożynkach.

Obecnie do stowarzyszenia należy ponad 100 członków działających w sekcjach: rzeźba, malarstwo-grafika, poezja, śpiew, tkactwo, kowalstwo, haft, wikliniarstwo, wyrób biżuterii, decoupage i kołodziejstwo.


Grupa wydała tomiki: „Skarbczyk polski” i „Poleskie bajanie”. Poeci zrzeszeni w stowarzyszeniu publikują swoje utwory w czasopismach, wydają własne tomiki, biorą też udział w konkursach poetyckich, zdobywając nagrody i wyróżnienia, promując ziemię włodawską.

JS