Rozmaitości
Źródło: MORGUEFILE
Źródło: MORGUEFILE

Na ślub lub pogrzeb

Urlopy okolicznościowe to dodatkowe dni, w których pracownikowi przysługuje zwolnienie od obowiązku pracy, a w których nie jest on jednocześnie pozbawiony wynagrodzenia.

Co ważne, dni te muszą być związane z ważnymi wydarzeniami rodzinnymi lub osobistymi. Urlopy okolicznościowe trwają jeden lub dwa dni – w zależności od stopnia pokrewieństwa z osobą, której to wydarzenie bezpośrednio dotyczy oraz jego rodzaju. Pracodawca ma obowiązek udzielić takiego urlopu, jeśli pracownik wystąpi z wnioskiem i udokumentuje okoliczności, np. aktem urodzenia czy zawarcia małżeństwa.

Dla rodziny

Urlop okolicznościowy w wymiarze jednego dnia przysługuje w przypadku: ślubu dziecka, śmierci i pogrzebu siostry, brata, teściowej, teścia, babci, dziadka bądź też innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką. Dwa dni takiego urlopu należą się nam z okazji: własnego ślubu, narodzin własnego dziecka, śmierci i pogrzebu dziecka, małżonka, matki, macochy, ojca lub ojczyma.

Do pożaru…

Pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika od pracy również, gdy jest on członkiem ochotniczej straży pożarnej (na czas niezbędny do uczestniczenia w działaniach ratowniczych i do wypoczynku koniecznego po ich zakończeniu, a także na maksymalnie sześć dni w ciągu roku na szkolenie pożarnicze), gdy jest ratownikiem GOPR (na czas niezbędny do uczestniczenia w działaniach ratowniczych i do wypoczynku koniecznego po ich zakończeniu) lub gdy pracownik został wezwany do stawienia się przed komisją w sprawie powszechnego obowiązku obrony (na czas niezbędny do załatwienia sprawy, która była przedmiotem wezwania).

…lub urzędu

Urlop okolicznościowy przysługuje również pracownikom, którzy muszą stawić się przez organem administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury czy policji, lub gdy zostali wezwani do wykonywania czynności biegłego (do sześciu dni w roku) albo biorą udział w posiedzeniu komisji pojednawczej w charakterze członka.

JAG