Aktualności
Na walkę z koronawirusem

Na walkę z koronawirusem

Domy Pomocy Społecznej w Kozuli, Konstantynowie i Kostomłotach otrzymały w sumie ponad 1,8 mln zł dofinansowania na łagodzenie skutków pandemii koronawirusa.

Pochodzące ze środków unijnych pieniądze stanowią doraźną pomoc dla mieszkańców oraz personelu DPS-ów znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach trwającej obecnie epidemii. 20 sierpnia marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski podpisał oraz przekazał dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej Małgorzacie Malczuk symboliczny czek. Zgodnie z zawartą umową do Kozuli trafi ponad 92 tys. zł wsparcia, do Konstantynowa przeszło 52 tys. zł, a do DPS w Kostomłotach 44 tys. zł. Udzielone granty zostaną wypłacone za okres trzech miesięcy (od lipca do września) i będą przeznaczone m.in. na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia placówek oraz opłacenie dodatkowych pracowników. 

MLS