Aktualności
Na wschodnią nutę

Na wschodnią nutę

26 i 27 stycznia w hali sportowej przy ul. Sienkiewicza odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich.

Terespolskie kolędowanie ma swój początek w 1996 r. Początkowo była to impreza jednodniowa, na której występowało niewielu wykonawców z regionu. Jednak nowatorska wówczas inicjatywa szybko spotkała się z uznaniem i zyskała rozgłos. Obecnie przesłuchania festiwalowe trwają dwa dni. W imprezie biorą udział zespoły z Polski, Białorusi, Ukrainy, a w tym roku – także z Rosji.

Celem festiwalu jest kultywowanie i pielęgnowanie zwyczajów bożonarodzeniowych oraz prezentacja kolęd charakterystycznych dla tradycji wschodniosłowiańskich ze szczególnym uwzględnieniem wielokulturowego i wielowyznaniowego południowego Podlasia. Spotkanie ma zasięg międzynarodowy i służy wzajemnemu poznaniu dorobku kulturowego, wymianie doświadczeń i integracji środowisk wielokulturowych.

– Jako organizatorzy staramy się, by co roku pojawiały się nowe chóry i zespoły, których publiczność jeszcze nie widziała. I wydaje mi się, że widzowie odwdzięczają nam się tym, iż tak licznie uczestniczą w każdej edycji imprezy. A przyjeżdżają do nas nawet z najdalszych zakątków Polski. Dla nas, organizatorów, to ogromna nagroda i satysfakcja – podkreśla Anna Kwiatkowska-Pietrusik, dyrektor festiwalu.

Podczas dwóch dni przesłuchań wystąpi 27 chórów i zespołów z Polski, a także z Białorusi, Ukrainy, Rosji.

Organizatorami wydarzenia są: Fundacja Dialog Narodów, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Nadbużańskie Centrum Kultury Prawosławnej w Terespolu, urząd miasta oraz Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu.

MD