Aktualności
Na wystawę do Paryża

Na wystawę do Paryża

Pocztówka autorstwa Patrycji Tratkiewicz - uczennicy Zespołu Szkół w Hucie Dąbrowie, która zwyciężyła w konkursie plastyczny pt. Pocztówka z Sienkiewiczem trafi niebawem na wystawę do Paryża.

Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Paryżu przygotowuje właśnie dwujęzyczną wystawę, na której zostaną zaprezentowane pocztówki z motywami sienkiewiczowskimi. Przypomnijmy, w odpowiedzi na zorganizowanym przez Muzeum Regionalne w Łukowie i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej konkurs z okazji Roku Henryka Sienkiewicza wpłynęło blisko 700 prac wykonanych przez uczniów różnych szkół z ternu kraju. Zwycięski rysunek wykonany pod kierunkiem Magdaleny Swędry został wydany w formie pocztówki. Jak podkreśla dyrektor Muzeum Regionalnego w Łukowie Mariusz Burdach, prezentacja pocztówki z pewnością przyczyni się do promocji powiatu łukowskiego poza granicami Polski. Wernisaż wystawy odbędzie się 19 listopada.

MLS