Rozmaitości
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Nabór jeszcze trwa

W tym roku program „Ułatwianie startu młodym rolnikom” spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem. Bezzwrotna premia w wysokości 75 tys. zł może być dużą pomocą dla tych, którzy w rolnictwie stawiają pierwsze kroki.

Projekt skierowany do młodych rolników jest częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Początkowo na premie przeznaczono 100 mln euro, ale później, decyzją ministra rolnictwa Marka Sawickiego, tę kwotę zwiększono dwukrotnie. Z pomocy może skorzystać ponad 10 tys. młodych gospodarzy. Wnioski o dofinansowanie przyjmują Oddziały Regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nabór rozpoczął się 17 sierpnia i potrwa do momentu, gdy wyczerpie się limit 120% środków przeznaczonych na rozpoczęcie rolniczej działalności. W niektórych województwach zakończono już przyjmowanie wniosków. W województwie lubelskim nabór jeszcze trwa, ale specjaliści radzą, by pospieszyć się ze złożeniem odpowiedniej dokumentacji. O zamknięciu naboru będzie można dowiedzieć się ze strony internetowej ARMiR.

Będą nowi rolnicy

– Duże zainteresowanie programem pomocy dla młodych rolników można tłumaczyć przede wszystkim wysokością premii, którą można uzyskać. Początkowo osoby rozpoczynające działalność miały dostać po 50 tys., potem suma wzrosła do 75 tys. Popularność projektu należy łączyć także z prawdopodobnie ostatnim naborem na renty strukturalne. Rolnicy ze starszego pokolenia, aby uzyskać te świadczenia, muszą oddać swoje gospodarstwa właśnie młodym rolnikom; to dodatkowo podwaja ilość beneficjentów – tłumaczy Małgorzata Doroszuk z Zespołu Doradztwa Rolniczego w Wisznicach.

Celem programu „Ułatwianie startu młodym rolnikom” jest wymiana osób pracujących na roli. Unijne pieniądze mają zachęcić młodych ludzi do przejęcia gospodarstwa swoich rodziców. – Młode pokolenie jest bardziej innowacyjne, odważniejsze i przede wszystkim stosuje nowe technologie oraz kupuje nowy sprzęt. Te pieniądze mają pomóc mu w rozpoczęciu rolniczej działalności. Dzięki środkom europejskim do naszych gospodarstw ma wkroczyć nowatorstwo – wyjaśnia M. Doroszuk.

Program jest też okazją, by powiększyć gospodarstwo, przynajmniej do 10 ha. Młodym trudno jest rozpocząć gospodarowanie, pieniądze z programu są więc bardzo potrzebne i stanowią zachętę do tego, by zająć się uprawą bądź hodowlą. Warto wspomnieć, że suma, którą otrzymają nasi młodzi rolnicy jest dużo mniejsza, niż w pozostały krajach UE.

Moja wizja

Aby starać się o dofinansowanie, trzeba spełnić kilka warunków. O pomoc z programu dla młodych rolników mogą ubiegać się osoby z wykształceniem rolniczym, które nie ukończyły 40 roku życia. Liczą się także kwalifikacje wynikające ze stażu pracy w gospodarstwie i ilość posiadanej ziemi. W województwie lubelskim trzeba mieć minimum 7,4 ha, jednak w ciągu trzech lat należy areał uzupełnić do 10,15 ha, czyli do średniej krajowej powierzchni gospodarstwa. O pomoc może zabiegać osoba, która dotychczas nie prowadziła działalności rolniczej, a w szczególności nie była posiadaczem gospodarstwa lub dostała je w drodze spadku albo darowizny.

Składając wniosek trzeba pamiętać o biznesplanie, w którym należy wyszczególnić cele i etapy rozwoju gospodarstwa. Dokument powinien zawierać harmonogram planowanych inwestycji oraz prognozę wyników ekonomicznych. W napisaniu wniosku i biznesplanu rolnikom pomagają specjaliści z doradztwa rolniczego i Izby Rolnicze.

Kupię, zrobię, zmodernizuję…

– Uzyskane 75 tys. należy przeznaczyć na cele rolnicze. Te pieniądze można wykorzystać na zakup ziemi, zwierząt hodowlanych i potrzebnych maszyn. Za unijne środki warto także zmodernizować budynki gospodarcze – wylicza M. Doroszuk.

Większość rolników decyduje się na zakup maszyn. Premię można przeznaczyć np. na nowy bądź używany ciągnik. Pojazd można kupić od innego gospodarza, trzeba jednak zwrócić uwagę, by nie miał on więcej niż pięć lat. Warto pamiętać, by taki zakup udokumentować fakturą.

O przyznaniu dotacji dla nowych gospodarzy zadecyduje wielkość przejmowanych przez nich gospodarstw. Jeśli liczba wniosków przewyższy sumę określoną przez projekt pomocy młodym rolnikom, wtedy w pierwszej kolejności dofinansowane będą gospodarstwa o największej powierzchni. Rolnicy, którzy uzyskają dotacje, będą musieli liczyć się z możliwością kontroli. W ciągu pierwszych pięciu lat sprawdzone będą wszystkie gospodarstwa, które zostały zmodernizowane dzięki środkom z tego programu.

Pieniądze pochodzące z programu ułatwiającego start młodym rolnikom są dużą pomocą w rozbudowie gospodarstwa i rozpoczęciu własnej działalności. Oby przełożył się on na wydajność i opłacalność w dziedzinie hodowli i upraw.

Agnieszka Wawryniuk