Aktualności
Nabór wniosków na modernizację kotłowni

Nabór wniosków na modernizację kotłowni

Wójt gminy zachęca mieszkańców zainteresowanych modernizacją kotłowni (wymiana pieca węglowego na gazowy) do zgłaszania się do siedziby urzędu do 23 stycznia celem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Nabór wniosków w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” ogłosił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dofinansowaniem w formie dotacji do 75% kosztów kwalifikowanych związanych z zakupem kotła oraz czujnika tlenku węgla – czadu (nie więcej niż 5 tys. zł dla jednego budynku) mogą być objęte przedsięwzięcia polegające na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła, tj. wymianie kotłowni lub palenisk węglowych na gazowe (dofinansowanie nie obejmuje kosztu robocizny). Wszelkich informacji dotyczących programu udziela Zenon Kluczek – pracownik wydziału gospodarki przestrzennej, infrastruktury i budownictwa, pokój nr 6, w godz. 8.00 – 16.00, nr tel. 25-63-277-31, wew. 55. 

HAH