Aktualności
Nadchodzą ciężkie czasy

Nadchodzą ciężkie czasy

Po bardzo dobrych wynikach wypracowanych przez firmy przemysłu mięsnego w pierwszym półroczu 2016 r. drugie półrocze nie będzie już tak dobre - uważają eksperci Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

A stanie się tak m.in. ze względu na znaczny – bo ponad 20% – wzrost cen żywca wieprzowego. W całym 2016 r. produkcja sprzedana sektora mięsnego wyniesie 47-48 mld zł i będzie o 2-4% większa niż w 2015 r., a zysk netto może obniżyć się do 1,2 mld zł, tj. o ok. 17%.

Pogorszenie kondycji finansowej tego sektora może spowodować też ograniczenie nakładów inwestycyjnych do poziomu ok. 1 mld zł, co oznacza, że będą o ponad 20% niższe niż w 2015 r.

Jak uważają eksperci, przewidywane pogorszenie wyników i stanu finansowego przedsiębiorstw przemysłu mięsnego w drugiej połowie tego roku nie zachwieje branżą. Większym zagrożeniem jest trudna sytuacja na rynku żywca wieprzowego w związku z ASF.

„Pojawienie się ognisk tej choroby na terenach o większej koncentracji produkcji żywca wieprzowego mogłoby dla niektórych firm oznaczać konieczność zaprzestania produkcji” – napisano w analizie rynku.

MD