Diecezja
Źródło: AWAS
Źródło: AWAS

Nadzieja zagościła na świecie

W niedzielę, 15 grudnia, w Zespole Szkół w Białej odbyła się „Wigilia staropolska”. Na spotkanie przybyło ok. 400 osób. Gośćmi honorowymi byli biskup pomocniczy diecezji siedleckiej Piotr Sawczuk oraz poseł Jerzy Rębek.

Podczas spotkania nie zabrakło kolęd, choinki, ciepłego blasku świec, opłatka i stołów uginających się od tradycyjnych potraw, a więc tego wszystkiego, co towarzyszy nam podczas rodzinnej świątecznej kolacji: Były oczywiście życzenia i jasełka. Nie zabrakło także tego, co sprawiło, że ten wieczór stał się wyjątkowy: wzajemnej życzliwości, chęci bycia ze sobą, poczucia jedności – jak w dobrej rodzinie.

W spotkaniu uczestniczyli: dziekan dekanatu radzyńskiego ks. prał. Roman Wiszniewski – proboszcz par. MBNP, ks. kan. Andrzej Kieliszek – proboszcz par. Św. Trójcy, ks. Henryk Och – proboszcz par. Św. Anny, ks. kan. Marek Matusik z Bork, ks. kan. Andrzej Witkowski i ks. kan. Stanisław Sierakowski z Ulana. Przybyli również m.in. przedstawiciele rady, pracownicy urzędu gminy oraz sołectw i szkół znajdujących się na terenie gminy.

Otwarcie na Boga i drugiego człowieka

Gości przywitali główni organizatorzy wydarzenia: wójt Wiesław Mazurek, przewodniczący rady gminy Janusz Golec oraz przewodnicząca Koła Regionalnego z Białej Hanna Gołoś. Jak nakazuje tradycja, wieczerza rozpoczęła się modlitwą, po której nastąpił czas łamania się opłatkiem i życzeń. Modlitwie przewodniczył bp Piotr Sawczuk, który wyraził uznanie dla organizatorów, stwierdzając, że jeszcze nie słyszał ani nie uczestniczył w tego rodzaju spotkaniu. Nawiązując do odczytanego wcześniej fragmentu Ewangelii, powiedział: – Dziękujemy Bogu, że taką drogę ratowania nas wybrał. Bóg przyjął ciało, stał się jednym z nas, przyjął niesprawiedliwą śmierć, by „wyremontować” świat zepsuty przez grzech. Dlatego święta Bożego Narodzenia, które są świętem ludzkich narodzin, są tak radosne, bo przypominają nam, że nadzieja zagościła na świecie. Biskup życzył zebranym, by wykorzystali pozostałe dni Adwentu na otwarcie się na Boga i drugiego człowieka.

W rodzinnej atmosferze

Po podzieleniu się opłatkiem wystąpił zespół z Białej Białe Róże pod kierunkiem Mirosławy Piasko, który zaprezentował dawne, nieznane już powszechnie kolędy i pastorałki. Następnie zespół Wrzos pod kierunkiem Teresy Szczepaniuk zaprezentował wiązankę kolęd i wierszy o tematyce związanej z Bożym Narodzeniem.

Wójt Mazurek składając życzenia, zwrócił się m.in. do samorządowców. – Jesteśmy zobowiązani do czynienia dobra we wzajemnej współpracy ponad podziałami, wbrew wszelkim różnicom. Życzę, aby nasze działania były podejmowane w duchu tego współnego szacunku i dobra, które powinniśmy rozpoznawać w sumieniu, aby służyć drugiem człowiekowi – powiedział włodarz.

Następnie głos zabierali zaproszeni goście. Poseł Rębek wspominał rekolekcje parlamentarzystów, prowadzone przez ks. Piotra Pawlukiewicza, który podkreślał konieczność poddawania się w życiu prowadzeniu przez Boga. Wyraził nadzieję, ze Polska prowadzona przez Boga może stać się drogowskazem dla innych narodów. – Życzę, by nadchodzące święta upływały w rodzinnej, Bożej atmosferze, abyśmy pamiętali o tych, którzy potrzebują naszej szczególnej troski – zakończył poseł.

Ks. prał. Roman Wiszniewski przypomniał, że trwa Adwent, w radzyńskich parafiach odbywają się rekolekcje, a jest to czas „przytulenia się” do konfesjonału.

Po oficjalnych wystąpieniach uczniowie Zespołu Szkół w Białęj zaprezentowali jasełka, których mottem były słowa: „Obyśmy w święta Bożego Narodzenia nie zapomnieli o Bożym Narodzeniu”. W przygotowanie gminnego spotkania opłatkowego włączyli się rada sołecka, rada rodziców i pedagogiczna Zespołu Szkół w Białej.

Anna Wasak