Aktualności
Nagrodzą artystów

Nagrodzą artystów

Od kilku dni można zgłaszać kandydatów do tegorocznej edycji Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida.

Przyznawane przez samorząd województwa mazowieckiego, wyróżnienia zostaną rozdane artystom tworzącym lub mieszkającym na Mazowszu już po raz osiemnasty. Obok prestiżowej nagrody specjalnej „Dzieło życia” (przyznawanej za całokształt twórczości) artyści zostaną nagrodzeni w czterech kategoriach: muzyka, sztuki plastyczne, literatura i teatr. Kandydatów do wyróżnienie mogą zgłaszać m.in. ogólnopolskie oddziały związków twórczych, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje a także twórcy indywidualni. Zgłoszenia przyjmowane są do 17 maja. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.norwid.mazovia.pl.

MLS