Aktualności
Nagrodzą przedsiębiorcze działania

Nagrodzą przedsiębiorcze działania

Tworzysz nowe miejsca pracy dla mieszkańców wsi lub realizujesz ciekawe pomysły na rzecz lokalnych społeczności wiejskich? Jeśli tak, to weź udział konkursie na najlepsze działania przedsiębiorcze na obszarach wiejskich „Sposób na Sukces”!

W konkursowe szranki mogą stanąć zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, tj. przedsiębiorcy, spółki prawa handlowego oraz samorządy gminne i powiatowe, a także organizacje pozarządowe, społeczno-zawodowe i branżowe rolników. Warunkiem udziału w konkursie jest lokalizacja przedsięwzięcia w miejscowości liczącej nie więcej niż 20 tys. mieszkańców.

W tegorocznej edycji oceniane będą inicjatywy zrealizowane w 2013 r. i pierwszej połowie bieżącego roku. Nagrody trafią do laureatów pięciu kategorii: indywidualnej, rodzinnej, zespołowej, inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i przedsięwzięć zrealizowanych przez kobiety.

Przypomnijmy, że sukcesem zakończył się start lubelskich kandydatów w ubiegłorocznej edycji konkursu. Firma Brenal Janusza Spierzaka z Krupca pod Krasnymstawem i gmina Janów Lubelski zdobyły wówczas równorzędne nagrody. Panu Januszowi sukces w kategorii rodzinnej zapewniło zastosowanie innowacyjnych technologii produkcji, a samorządowi janowskiemu, który triumfował w kategorii inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych – utworzenie Parku Rekreacji Zoom Natury.

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie www.lubelskie.pl. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na adres: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów, z dopiskiem „Sposób na Sukces”. Mile widziane jest także dołączenie dodatkowych materiałów charakteryzujących zgłoszoną inicjatywę, m.in. folderów, ulotek i fotografii. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 października.

KO