Aktualności
Nagrodzeni

Nagrodzeni

„Międzyrzeckie Muzy” - nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury - otrzymają w tym roku: pochodząca z Międzyrzeca podróżniczka i fotografik Elżbieta Dzikowska, muzyk Władysław Trojanowski i dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Leszek Szczerbicki.

Znamy także nazwiska laureatów tegorocznych „Międzyrzeckich Wawrzynów” – nagród przyznawanych za osiągnięte wyniki i działalność sportową na terenie miasta. W kategorii zawodnik wyróżniono młodą, powołaną do kadry narodowej, piłkarkę Agnieszkę Jędrzejewicz, w kategorii trener – Jacka Syryjczyka, zaś w kategorii działacz sportowy – trenera i przewodniczącego Społecznej Rady Sportu Jerzego Saczuka.

BZ