Aktualności
Najaktywniejsze sołectwo

Najaktywniejsze sołectwo

Sołectwo Borki-Sołdy (gm. Wiśniew) zostało laureatem II edycji konkursu wojewody mazowieckiego na „Najaktywniejsze sołectwo”.

Do konkursu, którego celem było promowanie najbardziej aktywnych sołtysów pracujących na rzecz społeczności lokalnej i pokazywanie najlepszych przykładów dobrych praktyk w zakresie zrealizowanych projektów i inicjatyw, przystąpiło 35 sołectw z województwa mazowieckiego. Wyróżniono pięć społeczności, w tym wieś  Borki-Sołdy i zbudowany tam od podstaw plac zabaw oraz miejsce integracji mieszkańców. Inicjatywa zrodziła się w głowie sołtysa nagrodzonej wsi – Adama Nowosielskiego, a dzięki gminie Wiśniew, która jako jedna z pierwszych w kraju wyodrębniła w budżecie środki na fundusz sołecki – główne źródło finansowania zadania, pomysł udało się urzeczywistnić.

GU