Kultura
Źródło: BZ
Źródło: BZ

Najlepsza w powiecie

W styczniu odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu „Najlepsza Biblioteka w powiecie bialskim”. Tytuł „Biblioteka Roku Powiatu Bialskiego” przypadł Gminnej Bibliotece Publicznej w Drelowie.

Drelowska biblioteka jest nie tylko zwykłą wypożyczalnią książek. Już wchodząc do jej pomieszczeń, czuje się specyficzną atmosferę tego miejsca, a wielość równo poukładanych na regałach tomów, o które dbają zaangażowani w rozwój placówki pracownicy na czele z dyrektor Magdaleną Pepa, robi wrażenie.

Biblioteka ma swoim czytelnikom do zaoferowania ponad 20 tysięcy książek i 33 tytuły czasopism. Można je wypożyczać i czytać w placówce w Drelowie, jej filiach w Żerocinie i Szóstce, jak również w punktach bibliotecznych w Dołdze, Wólce Łózeckiej i Aleksandrówce. Tylko w 2009 r. w bibliotece zarejestrowało się ponad tysiąc czytelników oraz odnotowano ponad 16 tysięcy wypożyczeń. Czytelników biblioteki obsługuje kilku pracowników i stażyści.

Kluby malucha i seniora

Drelowska placówka, oprócz wypożyczania książek, prowadzi szeroką działalność kulturalną oraz edukacyjną i sama, lub też w partnerstwie z lokalnymi organizacjami, pozyskuje na nią środki. Zeszłego lata biblioteka wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Drelowskiej przystąpiła do Programu Integracji Społecznej, pozyskała środki i w trzech miejscowościach gminy Drelów utworzyła kluby malucha.

17 tys. zł dofinansowania umożliwiło zorganizowanie ciekawych zajęć integracyjno-edukacyjnych dla ponad 30 dzieci w wieku przedszkolnym. Inicjatywa cieszyła się dużym zainteresowaniem i będzie kontynuowana również w tym roku.

W Wólce Łózeckiej wspólnie z kołem gospodyń wiejskich, dzięki dofinansowaniu w kwocie 15 tys. zł, biblioteka stworzyła klub seniora. Mieszkańcy bardzo chętnie uczestniczyli w spotkaniach integracyjnych, warsztatach zdobnictwa ludowego i rękodzieła artystycznego oraz aktywnie włączyli się w zbieranie materiałów regionalnych i otworzenie historii swojej miejscowości. Po krótkiej zimowej przerwie klub seniora wznowił swoją działalność, oferując uczestnikom dalsze rozwijanie pasji i zainteresowań. Biblioteka w Drelowie przystąpiła niedawno do Programu Rozwoju Bibliotek i została uznana za jej uczestnika. Jako wiodąca placówka, wspólnie z biblioteką w Leśnej Podlaskiej, Komarówce i Konstantynowie, będzie realizowała program służący rozwijaniu placówek bibliotecznych w małe centra aktywności lokalnej. Dzięki temu otrzymała sprzęt multimedialny – nowy komputer, projektor, aparat, ksero i drukarki.

Czytają przedszkolakom

Pracownicy biblioteki są aktywni pod każdym względem. W 2009 r. wzięli udział w powiatowym konkursie o tematyce regionalnej z cyklu „Ocalić od zapomnienia”. Za opracowanie ciekawego albumu fotograficznego ukazującego piękno krajobrazu i osobliwości przyrody swojej miejscowości biblioteka zdobyła trzecie miejsce. Jednak jej największy sukces to fakt, że starosta bialski uznał ją z najlepszą bibliotekę w powiecie. Nic dziwnego, że doceniono starania pracowników, którzy proponują swoim czytelnikom spotkania autorskie, pogadanki, konkursy, wystawy i dyskusje na ciekawe tematy. Przy bibliotece funkcjonuje Klub Kubusia Puchatka i Dyskusyjny Klub Książki. Biblioteka aktywnie uczestniczy też w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Osobom niepełnosprawnym i starszym oferuje zaś – poprzez członków rodziny, sąsiadów i młodzież szkolną – dostarczenie książek do domów.


Biblioteka z tradycjami

 

Biblioteka w Drelowie ma już 60-letnią tradycję, a do jej rozwoju przyczyniło się wielu pracowników i dyrektorów. Placówka zaczęła funkcjonować w 1950 r., zaś jej pierwszym kierownikiem był Marian Korniluk. W 1956 r. posiadała 3294 woluminy i skupiała 130 czytelników w czterech punktach bibliotecznych w: Kwasówce, Zahajkach, Przechodzisku i Łózkach. Systematycznie następował wzrost księgozbioru oraz czytelników.

Dopiero w 1973 r., wskutek przemian administracyjnych, powołano Gminną Bibliotekę Publiczną w Drelowie z filiami w Szóstce i Żerocinie, a jej kierownikiem została Maria Hawryluk. W roku 1985 podwoiła się liczba książek do 10072 woluminów, wzrosły też wypożyczenia, a liczba czytelników zarejestrowanych wynosiła już 567 osób.

Od kwietnia 1997 r. biblioteka działa w przestronnym i przytulnym lokalu w budynku Gminnego Centrum Kultury, a w 2000 r. świętowała swoje 50-lecie. Od 1 stycznia 2003 r. jest samodzielną jednostką. W 2007 r. dyrektorem drelowskiej placówki została Magdalena Pepa, która kierują nią do dziś.

BZ