Diecezja
Źródło: XMCZ
Źródło: XMCZ

Najmniejsza, najmłodsza – ale dynamiczna

W poniedziałek, 7 października, biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski wizytował parafię Matki Bożej Częstochowskiej w Zabieżkach. Po uroczystym ingresie do kościoła w asyście księży z dekanatu osieckiego, pasterza diecezji powitali przedstawiciele parafian oraz miejscowy proboszcz ks. Roman Wojtczuk.

– Nasza parafia jest najmniejszą i najmłodszą w dekanacie osieckim. Została erygowana przez bp. Jana Mazura 1 lipca 1995 r., a więc weszła już w okres dorosłości – mówił ks. proboszcz. Przypomniał, że została wydzielona z parafii Osieck, a tradycja celebrowania Mszy św. związana jest z kaplicą stojącą w pobliżu kościoła. Budowę świątyni rozpoczął w 198l r. ks. Piotr Kryński, a dokończył ks. prałat Eugeniusz Matyska. Pierwszym proboszczem był ks. Marek Kukiel. Parafię tworzy tylko jedna wioska Zabieżki, licząca 765 wiernych oraz cztery osoby innego wyznania.

Na niwie troski o świątynie

– Działania duszpasterskie i prace nad duchowym życiem parafian skupiały się wokół życia liturgicznego, katechetycznego i modlitewnego oraz budzenia sumień ludzkich i kształtowania wrażliwości na drugiego człowieka. Obok wymiaru duchowego pracy duszpasterskiej stanął także wymiar gospodarczy, budowlano-remontowy – przypomniał ks. Wojtczuk, a następnie przybliżył obraz życia liturgicznego i duchowego parafii, w którym uczestniczą ministranci, dorośli lektorzy, kantorzy, schola dziecięco-młodzieżowa. Parafianie licznie uczestniczą w codziennej Mszy św. (od 30 do 50 i więcej osób). Biorą udział w nabożeństwach, takich jak: Droga Krzyżowa, Gorzkie żale, roraty, majowe, czerwcowe, różańcowe.

Ks. proboszcz podkreślił, że życie modlitewne parafian pielęgnowane jest przez codzienne odmawianie modlitwy różańcowej przez należących do Żywego Różańca. Siostry codziennie przed Mszą św. odmawiają różaniec w intencjach Kościoła. W ubiegłym roku 35 osób po odpowiednim przygotowaniu przyjęło szkaplerz karmelitański. Istnieje także Rycerstwo Niepokalanej. Troską formacyjno-katechetyczną objęte są małżeństwa i rodziny parafii. Istnieją dwa kręgi Domowego Kościoła. Małżeństwa Domowego Kościoła oraz 35 innych osób na czele z proboszczem podjęło Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Domowy Kościół zaangażował się w Duchową Adopcję Kapłanów. W ramach przygotowania do małżeństwa prowadzona jest katechizacja przygotowujących się do tego sakramentu (dziesięć katechez).

Wśród smutków i cieni życia parafialnego ks. Wojtczuk wymienił małżeństwa rozbite, związki cywilne, obojętność religijną, postępującą laicyzację, zanikanie u wielu poczucia świętości niedzieli, uwikłanie się w uzależnienie od alkoholu, dostosowanie swojej wiary do sytuacji życiowej. Proboszcz podkreślił również ofiarność parafian i dokonania na niwie troski o świątynię i parafię. – Witając naszego księdza biskupa, proszę o pasterskie i ojcowskie błogosławieństwo, o wsparcie naszej rodziny parafialnej słowem Bożym, modlitwą. Za św. Pawłem mówimy: „Nastawaj wobec nas w porę i nie w porę. Poucz, upomnij, w razie konieczności wykaż błąd”. Będziemy wdzięczni za wszelkie rady i wskazania, przyjmiemy je z pokorą, aby nasze życie bardziej zjednoczyć z Jezusem Chrystusem – mówił podczas przedstawienia parafii jej proboszcz.

Oparcie na mocy Boga

W katechezie do parafian bp Kiernikowski przypomniał, co znaczy być człowiekiem stworzonym na obraz i podobieństwo Boga. – Nasz powrót do Boga może dokonać się tylko przez Jezusa Chrystusa. Dopiero w świetle Ewangelii i tajemnicy paschalnej Chrystusa widzimy, jak daleko odeszliśmy od Boga, jak bardzo jesteśmy oszukani przez grzech. Jedynym wyjściem z tej sytuacji jest oparcie się na mocy Boga, a to oznacza wyzbycie się własnej mocy, własnych racji dla obrony siebie – mówił. – Jezus wydał swoje życie za grzeszników, także za tych, którzy się za takich nie uważają. Pozwolił na to, aby wszystkim dać możliwość nawrócenia przez poznanie na Nim swego grzechu i Bożego przebaczenia. Ci, którzy uznają się za grzeszników, mogą z tej tajemnicy korzystać i składać razem z Jezusem swoje życie w ofierze, by już więcej nie być zależnym od grzechu, od potrzeby grzeszenia, czyli życia dla siebie – nauczał.

Po katechezie rozpoczęła się Eucharystia, podczas której biskup udzielił sakramentu bierzmowania 28 osobom. W drugiej części wizytacji rozmawiał z radą parafialną, podpisał księgi parafialne, modlił się za zmarłych spoczywających na cmentarzu oraz odwiedził jedną z rodzin mieszkających na terenie parafii. Wizytację kanoniczną w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Zabieżkach zakończyło spotkanie z księżmi z dekanatu osieckiego.

ks. Mateusz Czubak