Region
Najpierw wydawanie wniosków

Najpierw wydawanie wniosków

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach rozpoczął wydawanie druków wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500 plus.

Program przewiduje, że rodziny otrzymają 500 zł na drugie i kolejne dziecko, a w przypadku gdy dochód nie przekracza 800 zł na osobę, wypłata będzie przysługiwała również na pierwsze dziecko. Obsługa interesantów, w tym przyjmowanie wniosków, odbywać się będzie od 1 kwietnia w budynku przy ul. Prusa 18 (dawna siedziba nadleśnictwa i policji).

Jeśli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji programu, czyli do 1 lipca, wówczas świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia. Natomiast jeśli wniosek zostanie złożony po 1 lipca, świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od momentu jego złożenia, bez wyrównania za minione miesiące.

Wypłata świadczeń rozpocznie się w maju (z wyrównaniem za kwiecień). Pieniądze zgodnie z dyspozycją wnioskodawcy zostaną wpłacone na wskazane konto lub będą do odebrania w kasie MOPR przy ul. Sienkiewicza 32.

Punkt informacyjny dotyczący programu będzie się mieścił od 29 marca w siedzibie działu świadczeń wychowawczych przy ul. Prusa 18 (nr tel. 25-794-31-94).

Druk wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego można uzyskać w MOPR: ul. Sienkiewicza 32 (siedziba główna), ul. Langego 6 (siedziba działu świadczeń rodzinnych), ul. Prusa 18 (dział świadczeń wychowawczych), a także w urzędzie miasta, Skwer Niepodległości 2 (Biuro Obsługi Interesantów). Wniosek można również pobrać ze stron internetowych MOPR (www.mopr.siedlce.pl) oraz miasta (www.siedlce.pl).

Już są pierwsze pieniądze

Jak poinformowano podczas lutowej sesji rady miasta, na konto siedleckiego samorządu wpłynęło 100 tys. zł na realizację programu. To pierwsza transza środków, która ma zabezpieczyć jego obsługę. Docelowo miasto na wypłatę świadczeń ma dostać 26 mln zł. – To znaczy, że ministerstwo wyliczyło, że w Siedlcach będziemy wypłacać niecałe 6 tys. świadczeń. To mniej, niż przewidujemy, ale nie powinno być żadnego problemu, bo jest to sztandarowa obietnica obecnego rządu i w razie potrzeby środki zostaną zwiększone – podkreślił Sławomir Marchel, sekretarz miasta. Ze wstępnych obliczeń wynika, że dzieci objętych świadczeniami na terenie miasta może być nawet 8 tys. Do obsługi programu zostaną zatrudnione cztery nowe osoby, cztery zostaną przesunięte z działu świadczeń w MOPR, a cztery kolejne zostaną zatrudnione na umowę zlecenie na dwa miesiące.

HAH