Kultura
Źródło: ACz
Źródło: ACz

Najważniejszy jest przekaz

Studenci plastyki z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego zaprezentowali w Muzeum Regionalnym owoce rocznej pracy w pracowni grafiki, pod kierunkiem dr Haliny Cholewki.

Na wernisaż przybyli studenci, wykładowcy, artyści. Otwarcia wystawy dokonali rektor UPH Antoni Jówko, Halina Cholewka oraz dyrektor muzeum Andrzej Matuszewicz.

– Wybraliśmy najciekawsze prace, te, które określają osobowość autora. Mimo podobnej techniki każdy ma inne inspiracje, m.in. Warholem, Muchą, Beksińskim, dance-macabre – mówi Halina Cholewka. – Prace mają inne tła. Chcieliśmy w ten sposób dodatkowo wyodrębnić i pokazać ich charakter. Zaprezentowaliśmy też różne formy: linoryty, gipsoryty, suchoryty – wyjaśnia wykładowca UPH, dodając, że technika jest tylko środkiem, nie celem samym w sobie. Najważniejszy jest bowiem przekaz emocji, myśli, rzeczy, które nurtują autorów. – Na zajęciach obowiązkowych przećwiczyli już techniki, a w pracowni realizują indywidualny program twórczy. Mają swoje inspiracje, czasem dobrze już wiedzą, co chcą przekazać i w jaki sposób – dodaje H. Cholewka.

Swoje prace wystawili: Justyna Adamowicz, Anna Dzięcioł, Olga Dźwigała, Michał Harasimiuk, Aneta Hubczuk, Piotr Jurkowski, Iana Kolisnyk, Ewelina Pióro, Bernadeta Świderska, oraz Sylwia Topczewska.

Nie jest to ich pierwsza wystawa. Swój dorobek prezentowali w maju 2011 r., podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Piękno obecne – nieobecne w życiu – nauce – kulturze”, która odbywała się w Pałacu Ogińskich. Prace studentów znalazły się też w publikacji z konferencji.

Wystawę „Grafika-2012” można oglądać w Muzeum Regionalnym do 5 lutego.

Aneta Czarnocka