Region
Źródło: SIEDLCE
Źródło: SIEDLCE

Najważniejszy tunel i obwodnica

Budowa tunelu pod torami, utworzenie zintegrowanego centrum przesiadkowego oraz realizacja trzeciego etapu obwodnicy - to priorytety władz miasta w staraniach o środki unijne.

W środę, 15 stycznia, w sali konferencyjnej siedleckiego parku wodnego prezydent Wojciech Kudelski wraz z radnymi PiS i STS podsumował dokonania samorządu w 2013 r. Wśród inwestycji minionego roku wymieniono: budowę aquaparku, mieszkań komunalnych oraz modernizację systemu kanalizacyjnego mieście.

Jeszcze wiele do zrobienia

– Udało nam się dużo zrobić, ale potrzeby miasta są wciąż wielkie. Musimy dokończyć trzeci i czwarty etap obwodnicy, wybudować zintegrowane centrum przesiadkowe, tunel pod torami, potrzebna jest hala widowiskowo-sportowa, która uzupełni ofertę ośrodka sportu i pozwoli zarabiać, a także parking w centrum miasta. Musimy kontynuować przebudowę i modernizację naszych ulic – wyliczył prezydent.

Kudelski dodał, że sukcesy są możliwe tylko wtedy, gdy samorząd potrafi wznieść się ponad podziały i „w odpowiednim momencie podnieść rękę”. – A jeśli do głosu dochodzą ambicje osobiste czy polityczne, cierpi na tym rozwój danej miejscowości – zwrócił uwagę prezydent. I dodał: – Zaczął się rok wyborczy, ale niektórzy rozpoczęli go już odpowiednio wcześniej. Nastroje społeczeństwa zweryfikują wybory.

Prezydent odniósł się także do zadłużenia miasta. – Potrzebna była duża odwaga, żeby uchwalać budżety z zadłużeniem. Ja nazywam je chwalebnym, bo te pieniądze przeznaczono na rozwój i inwestycje, które służą mieszkańcom miasta. Procentują w postaci pełnych sal w ośrodkach kultury i sportu, w ilości terenów przygotowanych pod inwestycje – stwierdził Kudelski.

Sięgnąć po środki

Podczas konferencji poinformowano, że miasto ma już prawie gotową dokumentację dotyczącą budowy tunelu pod stacją kolejową, a niebawem dokończy również projekt trzeciego etapu zachodniej obwodnicy. Władze Siedlec jednocześnie przyznały, że szukają sojuszników w okolicznych samorządach, by skuteczniej realizować zamierzone cele. – Środki z UE będą wydawane tam, gdzie jest najwyższy poziom urbanizacji. I tu widzę szanse dla Siedlec, które w ostatnim czasie znacznie się rozwinęły. Nasze projekty, jak choćby zintegrowane centrum przesiadkowe, będą miały oddziaływanie regionalne – zwrócił uwagę wiceprezydent Jarosław Głowacki. I uzupełnił: – Wspólnie z wójtem gminy Siedlce i starostą powiatu wystosowaliśmy w tej sprawie list intencyjny do marszałka. Zawiązaliśmy z naszymi partnerami wstępne porozumienie, które, mam nadzieję, potwierdzą rady samorządów.

Głowacki podkreślił, że służby wojewody zgodziły się, by planowany wiadukt nad ul. Partyzantów był niższy niż przewidują przepisy, co pozwoli zaoszczędzić pieniądze przy jego budowie. – Zakładamy, iż do naszych inwestycji otrzymamy maksymalnie 80% dofinansowania. Tym bardziej, że nasze projekty drogowe wpisują się w system TENT, który ma międzynarodowe znaczenie komunikacyjne – stwierdził Głowacki.

Oprócz projektów „twardych”, władze miasta chcą też walczyć o dofinansowanie projektów „miękkich”. – Widzimy tu dwa strategiczne obszary. Pierwszy to wspieranie przedsiębiorczości, drugi to kadry dla lecznictwa – przyznał wiceprezydent.

Przy okazji wypowiedzi dotyczących ubiegania się o fundusze unijne powrócił temat rewitalizacji parku miejskiego. Z powodu braku środków finansowych do tej pory udało się jedynie postawić ogrodzenie od strony ul. Konarskiego. Tymczasem park czeka gruntowna modernizacja, m.in.: przebudowa alejek i oświetlenia czy zainstalowanie monitoringu. W związku z tym miasto chce się starać się o środki, które Mazowsze zaoszczędziło przy realizacji zadań z poprzedniego okresu programowania. – Przeprowadzono dodatkowy nabór na rezerwową listę obiektów kluczowych z zakresu kultury. Wysłaliśmy nasz wniosek, choć czas na realizację jest bardzo krótki. Do połowy przyszłego roku należałoby przeprowadzić i rozliczyć inwestycję. Niemniej jednak wciąż jesteśmy w grze – podsumował wiceprezydent.

KO