Aktualności
Największa w gminie

Największa w gminie

Warta przeszło 11 mln zł modernizacja drogi Szymanowo - Huszcza na 6-kilometrowym odcinku - począwszy od rzeki Grabarki do skrzyżowania z drogą przy świetlicy w Huszczy Drugiej - oficjalnie zakończona.

W ubiegłym tygodniu przekazana do użytku. Symboliczną wstęgę przecięli m.in. wójt gminy, radni powiatu bialskiego wraz z radnymi gminy, a także sołtysi Huszczy Pierwszej i Huszczy Drugiej. Nową drogę poświęcił proboszcz parafii Trójcy Świętej w Huszczy ks. Mariusz Czyżak. W ramach wykonanych prac przebudowano także skrzyżowanie z drogą do Koszoł, zbudowano parking przy Szkole Podstawowej w Huszczy oraz 2 km chodnika w Huszczy Pierwszej i Huszczy Drugiej. Największa w ostatnim czasie inwestycja drogowa w gminie realizowana była we współpracy z powiatem bialskim. Modernizacja została wsparta dotacją w wysokości ponad 7,1 mln zł pochodzącą z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

MLS