Aktualności
Naprawią drogę

Naprawią drogę

Samorząd otrzymał 1,39 mln zł dotacji z ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Promesę z rąk wicewojewody Artura Standowicza odebrał starosta garwoliński Marek Chciałowski podczas uroczystości, która odbyła się 15 kwietnia w mazowieckim urzędzie wojewódzkim w Warszawie.

Środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z rezerwy celowej budżetu państwa zostaną przeznaczone na remont drogi powiatowej nr 1360 Trojanów – Piotrówek Podebłocie, w tym odwodnienie oraz budowę sześciu zjazdów publicznych. Już od pierwszej kadencji społeczeństwo Trojanowa zabiegało o modernizację tej trasy. Wielkość koniecznych nakładów powodowała, że remont był ciągle przekładany. Tymczasem stan drogi ulegał dalszemu pogorszeniu. Pod koniec 2014 r. złożono wniosek do urzędu wojewódzkiego dotyczący uzyskania promesy na likwidację skutków zlewnych deszczy, które doprowadziły do degradacji drogi. – W lutym 2015 r. komisja wojewody pozytywnie zweryfikowała nasze potrzeby i od tego momentu czekaliśmy na środki z promesy – powiedział starosta Marek Chciałowski. – Kieruję słowa podziękowania wszystkim ludziom dobrej woli, którzy pomogli w uzyskaniu funduszy na tę inwestycję – dodał.

Wicewojewoda A. Standowicz przekazał promesy łącznie 12 samorządom.

Waldemar Jaroń