Kultura
Źródło:
Źródło:

Nasza „mała ojczyzna”

15 listopada w Kazimierzowie, w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich, odbył się Wieczór Pieśni Patriotycznej.

W świetlicy środowiskowej, prowadzonej przez Monikę Jankiewicz, zebrało się 48 mieszkańców Kazimierzowa. Ponadto w wieczorze uczestniczyła Beata Żabka, konsultant regionalny PPWOW, i Beata Jerzman, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (koordynator PPWOW na terenie gminy Stara Kornica).

Rangi spotkaniu dodała też obecność zaproszonych zespołów muzycznych: „Leśnianek” i „Leśniańskich Nutek”, prowadzonych przez Zdzisława Marczuka. Na wstępie uczestnicy wysłuchali krótkiego montażu słowno-muzycznego w wykonaniu dzieci i młodzieży z Kazimierzowa. W dalszej części przybyłe zespoły muzyczne zaprezentowały przepiękne polskie pieśni patriotyczne. Kolejną atrakcją wieczoru był quiz historyczny, podczas którego uczestnicy wykazali się wiedzą historyczną z okresu 1772-1918.

Zebrani, ciesząc się ze wspólnego przeżywania wydarzeń, które miały miejsce 91 lat temu, do późnych godzin wieczornych śpiewali pieśni historyczne i wspominali dawne czasy ich „małej ojczyzny”.

Warto kontynuować takie spotkania, gdyż stanowią one wielką wartość dla każdego mieszkańca i całego społeczeństwa.

Monika Król