Diecezja

Nasze Te Deum

Eucharystia oraz Różaniec pod pomnikiem Jana Pawła II stanowiły zwieńczenie uroczystości związanych z 25 rocznicą wizyty Papieża Polaka w Siedlcach.

W niedzielę 9 czerwca w katedrze zgromadzili się przedstawiciele kapłaństwa, władz Siedlec, Dęblina oraz Międzyrzeca Podlaskiego, którym patronuje Jan Paweł II, szkół z diecezji noszących jego imię, Rycerzy św. Jana Pawła II, bractwa Strażnicy Kościoła, a także poczty sztandarowe i liczne grono diecezjan. Eucharystii przewodniczył bp Kazimierz Gurda, który powitał wszystkich, przypominając, że tego dnia we wszystkich kościołach diecezji modlono się i dziękowano Panu Bogu za pielgrzymkę Jana Pawła II.

– Gromadzimy się tutaj, aby wypowiedzieć naszą ogromną wdzięczność za jego życie, słowa, czyny, dzięki którym my wszyscy poczuliśmy się na nowo mocniejsi w wierze w Jezusa Chrystusa, w naszej przynależności do Kościoła, pewniejsi w miłości do naszej ojczyzny – podkreślał pasterz Kościoła siedleckiego. – Za wszystkie dary, które otrzymaliśmy w ciągu pontyfikatu Jana Pawła II, chcemy dziś przed Bogiem wyśpiewać nasze Te Deum.

Wielka radość
Podczas homilii, nawiązując do liturgii słowa, bp K. Gurda przypomniał działanie Boga wobec człowieka, który pod wpływem kłamstwa złego ducha porzucił Boga i utracił więź przyjaźni z Nim. Ale mimo wyboru Adama i Ewy Bóg nie pozostawił ludzi samym sobie i dał swego Syna. – Dzieło odkupienia każdego pokolenia synów Adama i Ewy dokonuje się przez Jezusa w jego Kościele – mówił. – Jesteśmy wdzięczni Bogu za dokonane dzieło naszego zbawienia, za Kościół, w którym to dzieło jest przez Jezusa kontynuowane. To Jezus ustanowił w Kościele swego zastępcę na ziemi – Piotra apostoła, to On ustanawia kolejnych jego następców – przypomniał, podkreślając, że Kościół w Polsce dostąpił wielkiej radości, gdy 16 października 1978 r. został nim kard. Karol Wojtyła, który przyjął imię Jan Paweł II. – W tym roku mija 45 lat od jego pierwszej pielgrzymki do Polski i 25 lat od jego pielgrzymki do Siedlec. Dzisiaj dziękujemy Panu Bogu za obecność Papieża Polaka w naszej diecezji i gromadzimy się, by przeżyć tamto wydarzenie ponownie.

On nas znał
– Papież przybył, aby się z nami spotkać i przypomnieć piękną historię naszej diecezji, która nie była mu obca – zauważył biskup Kazimierz, podkreślając, że odwiedzał nas jako metropolita krakowski z okazji 1000-lecia chrztu Polski, a także 150-lecia utworzenia diecezji siedleckiej.
– W homilii wygłoszonej na siedleckich błoniach mówił o naszej podlaskiej ziemi, która wydała nieustraszonych świadków Chrystusowej Ewangelii, a lud tej ziemi przez wieki dawał niezliczone dowody wiary w Chrystusa i przywiązania do Jego Kościoła, zwłaszcza w obliczu wielorakich doświadczeń i krwawych prześladowań oraz ciężkich prób dziejowych – mówił, wskazując na treści, które wybrzmiały podczas homilii na siedleckich błoniach: męczeństwo unitów z Pratulina i wartość Chrystusowego krzyża w życiu wierzących. – Przypomniał, że unici pokazali nam, jak wielką wartością jest jedność Kościoła, zaś krzyż głęboko wrósł w glebę ludzkich serc i sumień, stając się dla narodu, Kościoła źródłem siły i znakiem jedności. Myślę, że mówiąc o wartości Chrystusowego krzyża na naszej ziemi, papież miał na myśli wydarzenia, które znał, a które miały miejsce 40 lat temu w Miętnem, czyli obronę krzyża przez młodzież Zespołu Szkół Rolniczych.

To nasza tożsamość
Wspominając te dwa wydarzenia, Ojciec Święty chciał nam powiedzieć, że o nich – jako diecezja – nie możemy zapomnieć, ponieważ stanowią o naszej katolickiej tożsamości. – Dzisiaj, po 25 latach od obecności św. Jana Pawła II na naszej ziemi, możemy powiedzieć, że tę pamięć, ten duchowy testament zachowujemy – zauważył bp Kazimierz. – Są to ważne wydarzenia w historii naszej diecezji. Pokazują ducha wierności tych, którzy niosą w swych sercach dar wiary w Chrystusa i dar przynależności do Kościoła – podkreślał, dodając, że realizacja tego papieskiego testamentu nie polega jednak tylko na samym wspominaniu tego, co się w naszej historii wydarzyło. – Św. Jan Paweł II pragnie, abyśmy stali w Bożej prawdzie, odrzucali kłamstwa szatana, trwali w jedności budowanej w oparciu o Chrystusa. Świadkowie wiary poprzednich pokoleń dodają nam odwagi, abyśmy dzisiaj upominali się o życie w Bożej prawdzie, prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, do katechezy w szkołach. Dzisiaj na nowo podejmowane są starania jej usunięcia ze szkół. Wierzący rodzice mają prawo do wychowania dzieci według wartości, którymi sami żyją. To, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, nie oznacza, że jesteśmy gorsi, mamy przecież takie same prawa jak niewierzący – akcentował, przypominając, że uczniowie w Miętnem 40 lat temu mieli odwagę upomnieć się o obecność krzyża w przestrzeni publicznej. – Tego ducha obrony krzyża, znaku zwycięstwa nad złem i znaku miłości Boga nie może zabraknąć. Dzisiaj jest on nam potrzebny – podkreślał, wskazując, że jako ludzie wiary mamy zadbać o obecność krzyża w naszych domach, przy ulicach, miejscach pracy.

Brońcie krzyża
Jan Paweł II podczas wizyty w Zakopanem powiedział do wszystkich Polaków: „Brońcie krzyża!”. – Za głoszenie Chrystusa, wezwanie wierzących do upominania się o prawo do katechezy w szkołach, do obecności krzyża w miejscach publicznych, głoszenie Chrystusowej prawdy, która odrzuca ateistyczną ideologię, Jan Paweł II był atakowany zarówno za swojego życia, jak i po śmierci – przypomniał bp Kazimierz, wskazując, że był i jest on szczególnie atakowany w naszej ojczyźnie. – Dzisiaj doświadczają tego szkoły, które noszą jego imię, ze strony organizacji pozarządowych, które cieszą się poparciem obecnej władzy – przypomniał. – Niektóre z nich są atakowane za to, że ośmielają się uroczyście obchodzić dzień patrona. Nie podoba się to tym, którzy chcieliby na nowo wprowadzić w nasze życie społeczne ideologię marksistowską, zabrać nam wolność, o którą św. Jan Paweł II walczył – podkreślał, zachęcając do poznawania duchowego dziedzictwa, jakie on nam pozostawił.
Po Mszy w uroczystej procesji ze słowami modlitwy różańcowej na ustach przemaszerowano pod pomnik Jana Pawła II, gdzie miało miejsce zawierzenie Bogu przez wstawiennictwo Papieża Polaka różnych grup społecznych naszej diecezji m.in. rodzin, młodzieży, wspólnot kościelnych i grup modlitewnych, a także władz samorządowych i służb mundurowych oraz Kościoła siedleckiego.

JAG