Aktualności
Nauczyć dialogu

Nauczyć dialogu

Jak co roku, 16 października, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Siedlcach odbyły się uroczystości związane z Dniem Papieskim.

Katecheci wraz z młodzieżą ze Szkolnego Koła Caritas przygotowali dla uczniów „Elektryka” cykl dwugodzinnych spotkań informacyjno-formacyjnych, w których przedstawiono treści nawiązujące do tematu dialogu i komunikacji interpersonalnej. We wprowadzeniu do tematu ks. Tomasz Kostecki zwrócił uwagę na trzy istotne elementy prowadzenia dialogu obecne w nauczaniu papieskim. Są nimi: postawa słuchania, dążenie do prawdy oraz szacunek dla rozmówcy wyrażony w miłości, a nie tylko tolerancji, jak jest to przedstawiane nagminnie. Tolerancja wobec człowieka, czyli „cierpliwe znoszenie”, jest czymś w swojej istocie uwłaczającym godności człowieka, w przeciwieństwie do miłości, która jest pragnieniem dobra.

Po wprowadzeniu w temat, zajęcia z komunikacji interpersonalnej poprowadził psycholog ks. dr Krzysztof Piórkowski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zwrócił uwagę na istotne elementy poprawnej komunikacji, a także wskazał na podstawowe błędy w komunikacji. Nie zabrakło życiowych i praktycznych spostrzeżeń oraz porad co do właściwej formy dialogu. Następnym punktem programu była prezentacja Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia, poprowadzona przez jej stypendystę Łukasza Jaworuckiego. Obok świadectwa życia, Łukasz podzielił się wiedzą na temat działania fundacji oraz koordynowania corocznych obchodów Dnia Papieskiego. Całość spotkania dopełnił pokaz slajdów ze zdjęciami przedstawiającymi działalność Szkolnego Koła Caritas nr 49. Wolontariuszka Iza Chacińska w ciekawy sposób ukazała zakres posługi wolontariackiej pełnionej przez członków koła. Uwieńczeniem jej prezentacji było zaproszenie do włączenia się w wolontariat.

Nie mogło w tym dniu zabraknąć śpiewu pieśni kojarzonej z osobą bł. Jana Pawła II. Prym wiódł ks. Jan Kluska, który wraz z młodzieżą grał i śpiewał. W tym samym czasie opiekun SKC Tomasz Końko wraz z wolontariuszami wykonywał klasowe zdjęcia, z których dochód zostanie przeznaczony na Fundację Dzieła Nowego Tysiąclecia. Zwieńczeniem Dnia Papieskiego była projekcja filmu o tematyce wiary i jej konsekwentnym wyznawaniu we współczesnym świecie.

ks. Tomasz Kostecki