Diecezja
Źródło: xMCz
Źródło: xMCz

Nauczyć ludzi tęsknoty

Wspólnota parafialna jest miejscem, gdzie rozwija się nasza wiara oraz pogłębia więź z Bogiem i drugim człowiekiem. Dokonuje się to przez słuchanie Słowa Bożego i celebrowanie liturgii - mówił podczas wizytacji parafii bł. Jana Pawła II w Sulbinach bp siedlecki Zbigniew Kiernikowski.

We wtorek, 1 maja, pasterz Kościoła siedleckiego odwiedził parafię bł. Jana Pawła II. Po uroczystym ingresie do kaplicy w asyście księży z dekanatu garwolińskiego, pasterza diecezji powitali wierni oraz proboszcz ks. Andrzej Lemieszek.

Świątynia ważna, ale zbawienie ważniejsze

Gospodarz wspólnoty przypomniał, że parafia została powołana do istnienia 1 lipca, dwa miesiące po beatyfikacji Jana Pawła II. Przyznał, że spotkał wśród swoich parafian wielu życzliwych ludzi, którzy już się odnaleźli w nowej rzeczywistości. Są to młode małżeństwa, rodziny wielopokoleniowe, chorzy, zagubieni, poszukujący. – Kiedy rozpoczynałem posługę proboszcza, otrzymałem następujące życzenia: „Jeśli chcesz zbudować statek, zwołaj ludzi nie po to, by sporządzać plany, rozdzielać pracę, ściągać narzędzia i ścinać drzewa, lecz naucz ich tęsknoty za szerokim, bezkresnym morzem. Wtedy sami zbudują ten statek”. Świątynia jest ważna, ale zbawienie i tęsknota za spotkaniem z Chrystusem ważniejsze – mówił ks. Lemieszek.

On wyzwala nas z naszych ograniczeń

W katechezie do wiernych bp Kiernikowski wyjaśnił, w jaki sposób we wspólnocie parafialnej Bóg dokonuje swego dzieła. – Kościół tworzą ochrzczeni, którzy uwierzyli, że mogą umierać dla siebie i żyć mocą Jezusa Chrystusa. Wspólnota parafialna jest miejscem, gdzie rozwija się nasza wiara oraz pogłębia więź z Bogiem i drugim człowiekiem. Dokonuje się to przez słuchanie słowa Bożego i celebrowanie liturgii. Kiedy ludzie są rozproszeni, każdy myśli o sobie i chce siebie samego potwierdzić, a odrzuca wszystko, co jest przeciw niemu, co mówi o umieraniu. Jeśli będziemy mieć odniesienie do Jezusa Chrystusa, będziemy budować właściwe relacje z innymi ludźmi. Wewnętrzny pokój odnajdują ci, którzy w swoim śmiertelnym życiu poznali moc Boga i uznali go za Pana – mówił.

Po katechezie rozpoczęła się Eucharystia, podczas której biskup poświęcił kaplicę i dokonał instalacji relikwii bł. Jana Pawła II. – W pierwszą rocznicę beatyfikacji Jana Pawła II jemu dedykujemy uroczyście tę kaplicę. Bóg nas zwołuje, byśmy rozumieli siebie jako powołanych do życia w komunii. To On wyzwala nas z naszych ograniczonych możliwości i uzdalnia do oddania siebie drugiemu – mówił w homilii.

W Eucharystii obok licznie zgromadzonych parafian uczestniczyli burmistrz Garwolina Tadeusz Mikulski starosta powiatu garwolińskiego Marek Chciałowski.

Spotkanie z chorymi

Ważnym momentem wizytacji było spotkanie biskupa z chorymi i personelem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie. W pierwszej części spotkania pasterz diecezji odwiedził chorych, a następnie rozmawiał z lekarzami i pielęgniarkami. Wizytację zakończyło spotkanie z jedną z rodzin mieszkających na terenie parafii .

ks. Mateusz Czubak