Rozmaitości
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Nauka we Dworze

Już po raz piąty obradowali specjaliści z zakresu zastosowania systemów algebry komputerowej w nauczaniu i badaniach. Tym razem na miejsce spotkania wybrano Dwór w Mościbrodach.

Od 28 do 31 stycznia odbywała się międzynarodowa konferencja naukowa CASTR. Spotkanie zorganizowały Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania oraz Akademia Podlaska. Na ich zaproszenie do Siedlec przyjechało 17 naukowców z Białorusi, Finlandii, Mołdawii, Niemiec, Rumunii, Rosji i Ukrainy. Głównymi zagadnieniami konferencji były: zastosowanie systemów obliczeń numerycznych i symbolicznych w zagadnieniach matematycznych, stabilność rozwiązań równań różniczkowych oraz problemy mechaniki niebieskiej i promieniowania kosmicznego.

Obrady uroczyście otwarto 29 stycznia. Prezydent Wojciech Kudelski, który objął honorowy patronat nad imprezą, zachęcał przybyłych do zapoznania się z regionem. – Siedlce to miasto przyjazne dla ludzi tak ze Wschodu, jak i Zachodu. Przyjeżdżajcie do nas jak najczęściej, bo jesteście tutaj mile widziani – zapraszał. Prelegentów z zagranicy namawiał również do tego, aby po powrocie do swoich miast i miejsc pracy przekazali kilka dobrych słów o Siedlcach. Następnie rektor WSFiZ-u, a jednocześnie przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, dr Leszek Gadomski przywitał uczestników konferencji. Wśród nich znaleźli się m.in.: prof. Stanisław Kondracki (członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej) oraz przedstawiciele władz obu uczelni – prof. Iwona Szamrej-Foryś, prof. Andrzej Walendziak, dr Agnieszka Gil i dr Marek Siłuszyk. Wykład inauguracyjny poświęcony nowym możliwościom graficznym pakietu Mathematica wygłosił natomiast prof. Robert Kragler z Niemiec.

Jeszcze tego samego dnia w czasie trzech sesji zaprezentowano 18 referatów. Ich tematyka koncentrowała się wokół zastosowań systemów komputerowych takich jak Mathematica czy Matlab. Wykład plenarny wygłosił prof. S. Abramov z Rosji. Po nim wystąpili profesorowie polskich i zagranicznych ośrodków akademickich: D. Stefanescu (Rumunia), V. Samoylenko (Ukraina), M. Alania (Akademia Podlaska), V. Gutu (Mołdawia), V. Dikussar (Rosja) oraz A. Chichurin i N. Troush (Białoruś).

Drugiego dnia konferencji tematyka obrad koncentrowała się wokół zagadnień mechaniki niebieskiej, zastosowań metod ilościowych w ekonomii i finansach oraz dydaktyce. Z referatami wystąpili m.in.: Z Binderman (WSFiZ), V. Glavan (AP i WSFiZ), A. Myllari (Finlandia), E. Grebenikow (WSFiZ), J. Smulsky (Rosja) oraz A. Prokopenya (WSFiZ).

Organizatorzy zadbali również o to, aby uczestnicy konferencji nie nudzili się ani przez chwilę. W piątek, 30 stycznia, goście zwiedzili Pałac Ogińskich, siedzibę władz Akademii Podlaskiej, a dzień później – Zamek Królewski w Warszawie. Konferencja stała się również okazją do nawiązania bezpośrednich kontaktów pomiędzy ośrodkami akademickimi, wzajemnego poznania się, wymiany poglądów, poznania historii i kultury państw.

Kinga Ochnio