Region
Źródło: K
Źródło: K

Nie bój się zareagować!

Drzwi w prokuraturach i sądach naszego regionu staną otworem przed wszystkimi, którzy będą chcieli zgłosić przestępstwo lub bezpłatnie skorzystać z porady prawnej.

W dniach od 23 do 27 lutego po raz kolejny zostanie zorganizowany Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw, nazywany często Niebieskim Tygodniem. Akcja odbywa się z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości i ma na celu zmobilizowanie oraz ośmielenie społeczeństwa, które często boi się lub wstydzi zgłaszać przypadki łamania prawa, jakich jest świadkiem. To wyjątkowy czas, kiedy każdy obywatel może udać się do prokuratury lub sądu i w ułatwiony sposób skorzystać z porady fachowca, zgłosić przestępstwo, zapytać, czy zaobserwowana przez niego sytuacja ma szansę stać się obiektem zainteresowania organów ścigania.

Ofiary obojętności

Media prawie codziennie donoszą o przypadkach przemocy domowej, o ofiarach przez miesiące lub lata katowanych we własnych czterech ścianach. Pokrzywdzeni to zazwyczaj kobiety lub dzieci, które nie chcą bądź nie potrafią złożyć oskarżenia przeciwko oprawcy. Chyba równie często jak przypadki przemocy domowej odnotowuje się wypadki znieczulicy panującej wśród sąsiadów oraz znajomych krzywdzonych osób. Brak reakcji na krzyki dochodzące zza ściany i jakiegokolwiek zainteresowania ze strony sąsiadów – ten scenariusz powtarza się nierzadko. Dopiero, kiedy dochodzi do tragedii, ludzie zaczynają mówić: „Widziałem, że dziecko było posiniaczone, zastraszone”. Ale te słowa padają najczęściej zbyt późno…

Społeczeństwo musi zrozumieć, że zgłoszenie przestępstwa czy też możliwości jego popełnienia nie jest donosicielstwem, a niejednokrotnie może ocalić czyjeś życie lub zdrowie. Jednak nie tylko przypadki przemocy domowej powinniśmy zgłaszać organom ścigania. Kradzieże, oszustwa podatkowe, łamanie przepisów drogowych, przemoc psychiczna, pobicie… Każdy z nas może stać się mimowolnym świadkiem lub uczestnikiem takiej sytuacji i tylko od nas zależy, jaki będzie finał zdarzenia. Od naszej reakcji zależy, czy sprawca zostanie ukarany, czy utwierdzony w przekonaniu, że jest bezkarny…

Dzień pokrzywdzonego

Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Przestępstw obchodzony jest na całym świecie 22 lutego. To okazja, aby w sposób szczególny przyjrzeć się sytuacji ofiar przestępstw oraz zastanowić, jak można polepszyć ich sytuację. Powstaje coraz więcej organizacji, które udzielają pokrzywdzonym wsparcia. Jednak to wciąż za mało. Na ekranach telewizorów możemy zobaczyć ostatnio spot „kocham – reaguję” zachęcający do zgłaszania przypadków stosowania przemocy wobec najmłodszych. Miejmy nadzieję, że to i podobne działania zaczną zmieniać poglądy polskiego społeczeństwa, które bardziej niż dobro drugiego człowieka ceni niekiedy święty spokój.


3 PYTANIA

Krystyna Gołąbek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Siedlcach

Co jest najważniejszą ideą Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw?

Najistotniejsze zadanie to z pewnością uświadamianie ludziom ich praw w sytuacji, gdy zostali pokrzywdzeni. Wiele osób nie jest tego świadomych i biernie czeka na rozwój wypadków. A wystarczy przyjść do prokuratury, przedstawić sprawę, a my udzielimy kompleksowej porady.

Jak wyglądał ubiegłoroczny Niebieski Tydzień w naszym regionie?

Mimo że o jego obchodach zostały powiadomione środki masowego przekazu, a informacja na ten temat została zamieszczona również na naszej stronie internetowej, to odzew ze strony społeczeństwa był nieznaczny. Łącznie do wszystkich prokuratur okręgu siedleckiego zgłosiło się jedynie 18 osób. Do Prokuratury Okręgowej w Siedlcach – 2 osoby. Przychodzący ludzie sygnalizowali zwykle problemy o charakterze cywilno-prawnym. Oczywiście, również w takich przypadkach otrzymywali poradę. W ubiegłym roku mieliśmy tylko jedną sytuację, gdy osoba, która pojawiła się w Prokuraturze Rejonowej w Mińsku Mazowieckim, rozważała możliwość złożenia doniesienia. Była to sprawa związana ze stosowaniem przemocy w rodzinie.

W ramach TPOP prokuratury nawiązują współpracę z innymi organizacjami?

W ubiegłym roku podjęliśmy współpracę z organizacjami pozarządowymi z naszego terenu, które świadczą bardzo szeroko rozumianą pomoc osobom będącym ofiarami przestępstwa, ale również cierpią z powodu ubóstwa. Zaproponowaliśmy tym organizacjom współpracę polegającą m.in. na rozłożeniu w naszych placówkach ulotek informujących o świadczonej przez nie pomocy. Także i w tym roku poinformowaliśmy organizacje pozarządowe oraz te, do których zadań statutowych należy niesienie pomocy innym ludziom, o możliwości przedstawienia swojej działalności w siedzibie prokuratury.

Magdalena Szewczuk