Diecezja
Nie ma jedności bez przebaczenia

Nie ma jedności bez przebaczenia

W środę, 9 listopada biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski wizytował parafię św. Maksymiliana Kolbego w Brzozowicy Dużej.

Po uroczystym ingresie do kościoła księdza biskupa powitali przedstawiciele parafian oraz miejscowy proboszcz ks. Stanisław Abramczuk. Następnie biskup siedlecki wygłosił katechezę kerygmatyczną, w której wyjaśnił, w jaki sposób wspólnota parafialna staje się znakiem jedności i miejscem przebaczenia. Po katechezie biskup celebrował Eucharystię. W homilii mówił o roli przebaczenia w budowaniu relacji międzyludzkich. Wielu współczesnych chrześcijan pragnie dobra drugiego, ale po swojemu. W takiej relacji nie ma miejsca na przebaczenie. Dlatego Jezus wychodzi nam naprzeciw i zwraca się do każdego z nas: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy sami z siebie nie potraficie przebaczać, a Ja was do tego uzdolnię”.

Ważnym dla wielu osób elementem wizytacji był bezpośredni dialog biskupa z wiernymi. – Po dzisiejszej katechezie zrozumiałam, że w chrześcijaństwie nie tylko ważna jest modlitwa i uczestnictwo w Eucharystii, ale istotne jest moje przebaczenie tym, którzy mnie zranili – przyznała pani Barbara. – Wychodzę wzruszona z kościoła, bo uświadomiłam sobie, jak ważne jest w codziennym życiu szukanie drogi przebaczenia – dodała pani Halina. – Słowo pasterskie księdza biskupa zapadło mi głęboko w serce. Uświadomiło mi, że bez przebaczenia nie jestem w stanie budować jedności z drugim człowiekiem. Mam nadzieję, że po tej wizytacji tego przebaczenia będzie więcej w naszych rodzinach i naszej parafii – powiedział pan Wacław.

Po zakończonej Eucharystii biskup spotkał się z Radą Parafialną. Następnie udał się do Zespołu Oświatowego im. Jana Pawła II w Brzozowicy Dużej. W pierwszej części spotkania obejrzał program artystyczny, w którym uczniowie zaprezentowali m.in. scenę, gdy Jan Paweł II przebaczył swemu niedoszłemu zabójcy Ali Agcy. W katechezie do nauczycieli, opierając się na tekście z Dziejów Apostolskich (8,26-40), biskup mówił o roli kerygmatu w wychowywaniu do dojrzałej wiary. Podstawową treścią chrześcijańskiego orędzia jest fakt, że Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał. Kerygmat obwieszcza tę wiadomość, że śmierć i zmartwychwstanie Jezusa zaistniały na ziemi. Jeżeli uwierzę w tę prawdę, moje życie zostanie odmienione. Opierając się na Chrystusie, będę mógł umrzeć i żyć.

Jak przyjęli ten kerygmat nauczyciele? – Uświadomiłam sobie, że w codziennym życiu potrzebuję stawać w prawdzie przed drugim człowiekiem. Nie muszę się bać umierania, skoro Pan Jezus przeszedł pierwszy tę drogę. Mogę moje życie oprzeć całkowicie na obietnicy Ewangelii – wyznała pani Katarzyna

Wizytację zakończyła wizyta biskupa siedleckiego u jednej z rodzin w parafii.

ks. Mateusz Czubak