Diecezja
Źródło: M
Źródło: M

Nie ma większego cudu nad Eucharystię

Pod hasłem „Eucharystia jako pragnienie Jezusowego Serca” 7 marca w Radzyniu Podlaskim odbył się V Diecezjalny Kongres Kół Żywego Różańca.

Do sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy przybyło ponad 1,5 tys. zelatorek, zelatorów i członków kół Żywego Różańca z czterech rejonów skupiających dekanaty ze wschodniej części diecezji siedleckiej. Wierni z pozostałych rejonów spotkają się 14 marca na kongresie różańcowym w Gończycach. Witając zebranych, gospodarz spotkania ks. prałat Roman Wiszniewski zwrócił uwagę, iż po raz kolejny kongresowe refleksje połączone z modlitwą odbywają się w miejscu szczególnym, jakim jest sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. To tu Matka Boża odbiera cześć w swoim wizerunku i obdarowuje łaskami zwracających się o pomoc i wstawiennictwo. - Jesteśmy tymi, którzy z różańcem w ręku kroczą drogą pokory. Uczymy się jej poprzez Różaniec. To przeciwwaga na wyniosłość i pychę naszej natury. Maryja niweczy zasadzki złego ducha, których jest tak wiele we współczesnym świecie - podkreślał ks. Grzegorz Koc, diecezjalny moderator Żywego Różańca.

Zwracał też uwagę na potrzebę formowania wiary poprzez Eucharystię, bowiem tylko wtedy staje się ona żywa. – Musimy podjąć pracę nad naszą wiarą, starać się lepiej ją przeżywać. Nie ma większego cudu nad Eucharystię – mówił. Jednym z uczestników kongresu był bp Kazimierz Gruda, który – nawiązując to hasła tegorocznego spotkania – już na wstępie podkreślał: – To jest bardzo ważne, abyśmy w relacji do Matki Bożej potrafili odkrywać naszą bliskość z Panem Bogiem; byśmy zauważali, jak Maryja prowadzi nas do Jezusa, a przez niego do Ojca Niebieskiego.

 

Pragnienie Jezusowego Serca – Eucharystia

Obecny na kongresie ks. dr Krzysztof Czapla, dyrektor Sekretariatu Fatimskiego przy Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem, swoje rozważania na temat Eucharystii snuł w kontekście objawień maryjnych w tym miejscu. – Jeśli szukasz przykładu, jak przyjąć wolę Boga, to wpatrz się w Chrystusa. To On pokazał, jak do końca we wszystkim był posłuszny. I ten sam Bóg jest obecny pod postacią chleba i wina – podkreślał. W kontekście objawień fatimskich wskazywał również, jak dziś rozumieć i czynić „przebłaganie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność”. – Czy zdaję sobie sprawę z tego, że kiedy  przychodzę na Mszę św. i z wiarą, w stanie łaski uświęcającej przyjmuję Komunię św. – to wówczas pocieszam Boga? – pytał. Ks. K. Czapla wyjaśnił także istotę obchodzenia pierwszych sobót miesiąca.

Po konferencji zebrani odmówili wspólnie modlitwę różańcową przed Najświętszym Sakramentem. Wysłuchali również wzruszającego świadectwa pani Joanny, która mówiła o tym, w jaki sposób modlitwa różańcowa zmieniła jej życie i jak bardzo jest dziś dla niej ważna.

 

Z Maryją przeżywamy prawdę o Bożej miłości

Głównym punktem kongresu była Msza św. pod przewodnictwem bp. K. Gurdy, którą współkoncelebrowało 57 kapłanów. Szczególnej modlitwie zebranych polecił on powołanie nowego biskupa pomocniczego w  diecezji siedleckiej oraz nowe powołania kapłańskie. Jak podkreślał w homilii, uczestnicząc w kongresie kół Żywego Różańca, razem z Maryją przeżywamy prawdę o Bożej miłości. – To Maryja była przez Boga ukochana, obdarzona Bożą miłością i jednocześnie była Tą, która potrafiła kochać Boga. Tą miłością obdarza nas – uczniów swego Syna. Uczy nas, abyśmy umieli obdarzać miłością także naszych bliźnich. W modlitwie różańcowej wprowadza nas we właściwe rozumienie i przeżywanie zarówno życia Jezusa, jak i tajemnicy Eucharystii – mówił kaznodzieja.

Biskup zaznaczył też potrzebę ofiarowania swego cierpienia za grzeszników i tych, którzy nas nie kochają. Wskazywał, iż w Różańcu odnajdziemy siłę do miłości, nawet tej najtrudniejszej dla nas – za nieprzyjaciół.

Oprawę liturgii, tj. czytania, psalm i modlitwę wiernych przygotowali członkowie Żywego Różańca z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zarzeczu Łukowskim. Wzruszającym zakończeniem Eucharystii było wspólne odśpiewanie pieśni „Abba Ojcze”, w trakcie której jej uczestnicy chwycili się za ręce w braterskim uścisku. Po Mszy św. miała miejsce wspólna agapa. Kongres zakończył się Koronką do Bożego Miłosierdzia.


W kongresie uczestniczyli zelatorzy, zelatorki i członkowie kół Żywego Różańca z czterech rejonów: bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego – dekanaty: hański, parczewski, wisznicki i włodawski; bł. Męczenników Podlaskich – dekanaty: komarowski międzyrzecki i radzyński; bł. Honorata Koźmińskiego – dekanaty: bialski, janowski, terespolski oraz św. Maksymiliana Mari Kolbego – dekanaty: adamowski i łukowski. Wierni z pozostałych rejonów spotkają się 14 marca na kongresie kół Żywego Różańca w Gończycach.

Małgorzata Kołodziejczyk