Aktualności
Nie ma zgody

Nie ma zgody

Prezydent Andrzej Czapski podtrzymał swoją decyzję z 2011 r. o nieudzielaniu zgody na umieszczanie plakatów oraz innych materiałów wyborczych na latarniach i słupach oświetlenia ulicznego znajdujących się w pasie drogowym.

Postanowienie dotyczy zarówno najbliższej kampanii przed wyborami do Europarlamentu, jak również do samorządów. Plakaty, które zawisną na miejskich obiektach, będą traktowane jak reklamy umieszczone bez zezwolenia zarządcy drogi. Władze miasta zapewniają jednak, że udostępnią komitetom wyborczym specjalne miejsca do promowania swoich kandydatów.

MLS